Datum kreiranja 10 Mart 2020
Štampa

Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održao se 20. februara 2020. godine u Briselu. Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, kao član delegacije Bosne i Hercegovine, učestvovao je na sastanku vezano za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Februar 2020
Štampa

Dvodnevni sastanak "Implementacija MAP REA (Višegodišnji akcioni plan regionalne ekonomske oblasti Zapadnog Balkana): Priznavanje akademskih kvalifikacija i sistemi osiguranja kvaliteta Zapadnog Balkana" održan je u Tirani, Albanija, 4. i 5. februara 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine,Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Ministarstva civilnih poslova i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 17 Januar 2020
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u postupku donošenja Programa rada za 2020. godinu, provodi proces javnih konsultacija u skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 94/14).

Primjedbe, komentari  i sugestije na Prijedlog Programa rada Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. od 17.01.2020. godine do 31.01.2020. godine.

Program rada može se preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 14 Januar 2020
Štampa

Šesti regionalni sastanak ENIC/NARIC centara je održan 12.12.2019. godine u Ljubljani, Slovenija, u Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije. Regionalni sastanci organziraju se svake godine s ciljem razmijene najbolje prakse, pouzdanih, relevantnih i tačnih informacija o trenutnim važnim temama iz područja priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija te dogovora oko aktivnosti koje se trebaju poduzeti za rješavanje određenih tekućih problema i uspostavljanje komunikacije sa zemljama regije koje ne sudjeluju na ovim sastancima.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 31 Decembar 2019
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), u postupku izrade Izvještaja o radu CIP-a za 2019. godinu, provodi proces javnih konsultacija.

Primjedbe, komentari  i sugestije na prijedlog Izvještaja o radu CIP-a za 2019. godinu mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15.01.2020. godine.

Prijedlog Izvještaja o radu CIP-a za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

T

 
 
Datum kreiranja 26 Decembar 2019
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), u postupku izrade Izvještaja o radu Upravnog Odbora CIP-a za 2019. godinu, provodi proces javnih konsultacija.

Primjedbe, komentari  i sugestije na prijedlog Izvještaja o radu Upravnog odbora CIP-a za 2019. godinu mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 10.01.2020. godine.

Prijedlog Izvještaja o radu Upravnog Odbora CIP-a za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 12 Novembar 2019
Štampa

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, 19. i 20. novembra 2019. godine u hotelu „Mostar“, u Mostaru, održat će se tri bitna događaja u vezi priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

Dana 19.11.2019. godine sa početkom u 10.30 sati, održat će se Završna konferencija Twinning projekta ″Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH″, kojom će se obilježiti kraj projektnih aktivnosti CIP-a i projektnih partnera iz Hrvatske, Francuske i Latvije. Na Konferenciji će se predstaviti rezultati Projekta čija implementacija je trajala 15 mjeseci i koji je finansirala Evropska unija. Projektne aktivnosti je implemenirao CIP u saradnji sa partnerima iz Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Republike Francuske (France Education International – CIEP) i Republike Latvije (Akademsko informativni centar - AIC).

Opširnije...
 
Datum kreiranja 11 Novembar 2019
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je dobio informaciju od Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini da je Erasmus+ poziv za prijedloge pokrenut 5.11.2019. godine. Ovo će biti posljednji poziv u trenutnom programu, tako da nema većih promena u četiri glavne komponente međunarodne dimenzije:

-        Erasmus Mundus zajedničke master diplome (EMJMDs)

-        Međunarodna mobilnost kredita (ICM)

-        Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE)

-        Akcije Jean Monnet (JMA).

Opširnije...
 
Datum kreiranja 07 Novembar 2019
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je organizovao Okrugli sto na temu Primjena Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU. Okrugli sto je održan 9. oktobra 2019. godine u hotelu „Mostar“, u Mostaru. Pored predstavnika CIP-a, Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici sektora obrazovanja i zdravstva Ministarstva civilnih poslova BiH, županijskih/kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, menadžerica Komponente 3 Projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS)“ te predstavnici Twinning projekta „Jačanje institucijskih kapaciteta za priznavanje inostranih kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH“. Cilj ovog skupa je bio da se učesnici upoznaju s trenutnim stanjem u vezi provođenja Mape puta i sa aktivnostima koje nam predstoje kako bi se izvršili zadaci planirani Mapom puta.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 07 Novembar 2019
Štampa

U sklopu Twinning projekta između Bosne i Hercegovine, kao države korisnice i Hrvatske, Francuske i Letonije, kao država članica, pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavaje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH“ predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu CIP) su posjetili Twinning partnera u Francuskoj, Centre for International Pedagogical Studies (CIEP) u Parizu.

Tokom studijske posjete, zaposlenici CIP-a su imali priliku da steknu znanje o francuskom obrazovnom sistemu, kvalifikacijskom okviru, principima osiguranja kvaliteta pri izvođenju regulisanih profesija i rješenjima za različite probleme ovog projekta.

Opširnije...