Datum kreiranja 14 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope (RCC) održan je Prvi pregovarački sastanak vezan za Sporazum o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine. Sastanak je organizovan u Crnoj Gori, Podgorica, 20. i 21.12.2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest ekonomija: Crne Gore, Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Bosnu i Hercegovinu su predstavljali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH i predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) u Tirani, Albanija, 13. i 14. novembara 2018. godine, održana je obuka za pregovaračke timove koji će provesti pregovore o Sporazumu o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine između 6 ekonomija Zapadog Balkana. Obuka je bila prvi korak u procesu pregovora, usmjerena na pripremu pregovaračkih timova za sam proces.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 31 Decembar 2018
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u postupku izrade Izvještaja o radu Centra za 2018. godinu, provodi proces javnih konsultacija.

Primjedbe, komentari  i sugestije na prijedlog Izvještaja o radu Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za 2018. godinu mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15.01.2019. godine.

Prijedlog Izvještaja o radu Centra za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

U Parizu, u štabu UNESCO-a od 5. do 7. decembra održan je prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 137 zemalja sa pravom glasa, kao i 27 institucija u ulozi posmatrača.

U martu 2016. nakon odluke Generalne konferencije (38/Odluka12) UNESCO je osnovao Odbor za izradu nacrta u konsultaciji sa državama članicama radi izrade preliminarnog nacrta za Globalnu konvenciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Uzimajući u obzir povratne informacije od država članica nakon početnih konsultacija u maju i junu 2017., Odbor za za izradu nacrta je završio preliminarni nacrt u junu 2017. U novembru 2017. Generalna konferencija je odobrila nastavak postupka razrade, uključujući i daljnje konsultacije sa državam članicama i relevantnim akterima kao i međuvladine sastanke stručnjaka, pozivajući pri tome sve države članice UNESCO-a.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

Posljednja radionica u okviru projekta "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (STINT projekt) održana je u Gentu od 27. do 29. novembra 2018. godine. Domaćin sastanka bio je KU Leuven. Teme ove radionice bile su kriterijumi za procjenu internacionalizacije javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Svaki univerzitet je imao priliku odabrati dva kriterijuma internacionalizacije i predstaviti izvještaj o samovrednovanju koji je sproveden na osnovu ova dva kriterijuma u skladu sa Vodičem za procjenu kvaliteta internacionalizacije, koji je razvijen u okviru STINT projekta.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 22 Novembar 2018
Štampa

Evropska komisija je objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ za 2019. godinu EAC/A03/2018. Konkretan poziv sa rokovima za podnošenje projektnih prijedloga može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ.C:2018:384:TOC.

Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, te novi Vodič za program Erasmus+ za 2019. godinu, koji je dostupan na svim jezicima Evropske unije, može se pronaći na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-gude_en.

 
Datum kreiranja 05 Novembar 2018
Štampa

U cilju obilježavanja uspostavljanja ERI SEE (Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi) u Beogradu je, 26. oktobra 2018. godine, održana Tematska konferencija pod nazivom "Vizija regionalne saradnje za kvalitetno obrazovanje i obuku", okupivši predstavnike najvažnijih ministarstava u regionu, donosioce odluka, implementatore politika, eksperte iz oblasti obrazovanja i obuke, kao i međunarodne partnere (Evropska trening fondacija, Vijeće za regionalnu saradnju, GIZ...), koji su imali priliku da razmijene stavove o poboljšanju kvaliteta obrazovanja i obuke i nastave već postojeći rad na regionalnom nivou.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 18 Oktobar 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanje je bio organizator i domaćin Petog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara. Sastanak je održan u srijedu, 10. oktobra 2018. godine, u prostorijama CIP-a. Regionalni sastanci ENIC/NARIC centara su postali tradicija i organizuju se kako bi se diskutovalo o aktuelnim temama vezanim za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se sreću države u okruženju.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 12 Oktobar 2018
Štampa

U prostorijama Polytechnic Institute of Porto, od 26. do 28. septembra 2018. godine, održan je Treći sastanak konzorcija u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekat).

Opširnije...