Datum kreiranja 07 April 2019
Štampa

U sklopu Twinning projekta između Bosne i Hercegovine kao strane korisnice i Hrvatske Francuske i Latvije kao zemalja partnera pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju urađena je analiza postojećeg zakonodavstva u oblasti priznavanja visokoškolskih kvalifikacija. Analiza je nastala kao rezultat zajedničkog rada Twinning partnera i poslužiće za dalje aktivnosti unutar Projekta.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane strane da daju svoje komentare, primjedbe i sugestije na tekst analize, u cilju što kvalitetnije analize. Isti se mogu dostaviti na sljedeću email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Analiza postojećeg zakonodavstva može se preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 04 April 2019
Štampa

Drugi Međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija održan je od 18. do 22.3. 2019. u UNESCO-vom sjedištuu Parizu. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 140 zemalja sa pravom glasa, kao i 19 institucija u ulozi posmatrača. Na prvom Međuvladinom sastanku, održanom u decembru 2018. godine, učesnici su vodili veoma preciznu i temeljnu raspravu o svakom pojedinačnom paragrafu, a u nekim slučajevim, ako se nije mogao postići konsenzus, bilo je potrebno glasanje kako bi se usvojili pragrafi.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 27 Mart 2019
Štampa

U okviru Twinning projekta pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju“ sa Bosnom i Hercegovinom, kao zemljom korisnicom i Hrvatskom, Francuсkom i Latvijom, kao zemljama članicama, predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) posjetili su Twinning partnere u Latviji, odnosno Academic Information Centre (AIC) u Rigi.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 12 Februar 2019
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su drugom sastanku ENIC/NARIC centara Jadranske oblasti. Sastanak je održan u Tirani, 30. januara 2019. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, sporta i omladine Republike Albanije. Pored predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali i predstavnici ENIC/NARIC centara Italije i Albanije.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 18 Januar 2019
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja objavio je nove Preporuke.

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja objavljene su u "Službenom glasniku BiH", broj: 01/19 od 11.01.2019. godine. Preporuke su rezultat nastojanja CIP-a da olakša priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH i približi prakse priznavanja evropskog prostora priznavanja (EAR) nadležnim organima za priznavanje u BiH.

Preporuke se mogu preuzeti ovdje.

 

 
Datum kreiranja 14 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope (RCC) održan je Prvi pregovarački sastanak vezan za Sporazum o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine. Sastanak je organizovan u Crnoj Gori, Podgorica, 20. i 21.12.2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest ekonomija: Crne Gore, Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Bosnu i Hercegovinu su predstavljali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH i predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) u Tirani, Albanija, 13. i 14. novembara 2018. godine, održana je obuka za pregovaračke timove koji će provesti pregovore o Sporazumu o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine između 6 ekonomija Zapadog Balkana. Obuka je bila prvi korak u procesu pregovora, usmjerena na pripremu pregovaračkih timova za sam proces.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 31 Decembar 2018
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u postupku izrade Izvještaja o radu Centra za 2018. godinu, provodi proces javnih konsultacija.

Primjedbe, komentari  i sugestije na prijedlog Izvještaja o radu Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za 2018. godinu mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15.01.2019. godine.

Prijedlog Izvještaja o radu Centra za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

U Parizu, u štabu UNESCO-a od 5. do 7. decembra održan je prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 137 zemalja sa pravom glasa, kao i 27 institucija u ulozi posmatrača.

U martu 2016. nakon odluke Generalne konferencije (38/Odluka12) UNESCO je osnovao Odbor za izradu nacrta u konsultaciji sa državama članicama radi izrade preliminarnog nacrta za Globalnu konvenciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Uzimajući u obzir povratne informacije od država članica nakon početnih konsultacija u maju i junu 2017., Odbor za za izradu nacrta je završio preliminarni nacrt u junu 2017. U novembru 2017. Generalna konferencija je odobrila nastavak postupka razrade, uključujući i daljnje konsultacije sa državam članicama i relevantnim akterima kao i međuvladine sastanke stručnjaka, pozivajući pri tome sve države članice UNESCO-a.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

Posljednja radionica u okviru projekta "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (STINT projekt) održana je u Gentu od 27. do 29. novembra 2018. godine. Domaćin sastanka bio je KU Leuven. Teme ove radionice bile su kriterijumi za procjenu internacionalizacije javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Svaki univerzitet je imao priliku odabrati dva kriterijuma internacionalizacije i predstaviti izvještaj o samovrednovanju koji je sproveden na osnovu ova dva kriterijuma u skladu sa Vodičem za procjenu kvaliteta internacionalizacije, koji je razvijen u okviru STINT projekta.

Opširnije...