Datum kreiranja 01 Juni 2018
Štampa

Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske je obavijestila Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da se od ponedjeljka, 28. maja 2018. godine, ponovo priznaju visokoškolske kvalifikacije stečene na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje se nalaze na Listi akreditovanih visokoškolskih ustanova koju vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH.

 
Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su Početnom sastanku ENIC/NARIC centara Jadranskog oblasti. Sastanak je održan u Rimu, 04.05.2018. godineu prostorijama CIMEA-e (NARIC centra Italije). Osim predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali predstavnici ENIC/NARIC centara Italije, Hravtske, Slovenije i Albanije, dok predstavnici ENIC centara Srbije, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, iako pozvani, nisu prisustvovali sastanku.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

U sklopu redovnih godišnjih aktivnosti, predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblastivisokog obrazovanja (u daljem tekstu: Centar) posjetili su 23.04.2017. godine NARIC centar Austrije.

Pitanja kao što su pozicija oba centra i njihova vidljivost, status visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine vezano za stručno i akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u Austriji, odnos između predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija u obe zemlje, Bilateralni sporazum između Austrije i Bosne i Hercegovinepodručju obrazovanja, priznavanje prethodnog učenja bila su, između ostalog, razmotrena tokom sastanka.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

Aktivnosti vezano za Projekat "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH" (STINT projekt)nastavljene su Seminarom u Tuzli. Seminar je održan 17.-18. aprila 2018. godine, a domaćin Seminara je bio Univerzitet u Tuzli. Teme Seminara su bile uspoređivanje implementiranih pilot aktivnosti i različitih kriterija širom Evrope o ocjeni internacionalizacije.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Maj 2018
Štampa

Intervju po Javnom pozivu za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, pozicija: 1/01-volonter sa završenim studijem prava, održaće se 18.5.2018. godine, u prostorijama Centra, ulica Kneza Višeslava b.b. , Mostar, sa početkom u 12 sati.

 
Datum kreiranja 09 Maj 2018
Štampa

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je 15. i 16. marta 2018. godine učestvovao na Konferenciji „Evropski kvalifikacijski okvir: podrška učenju, radu i prekograničnoj mobilnosti“. Konferencija je održana u Brusselsu, Kraljevina Belgija, na kojoj je učestvovalo preko 320 učesnika iz država Evrope, Australije, Novog Zelanda, Trinidada i Tobaga i Južnoafričke Republike. Konferencija je održana povodom obilježavanja desete godišnjice izrade Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF).

Opširnije...
 
Datum kreiranja 12 April 2018
Štampa

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja posjetio je 07.03.2018. godine u Ankari Vijeće za visoko obrazovanje Turske, odnosno ENIC centar Turske, koji djeluje kao sastavni dio pomenute institucije.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 03 April 2018
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su inicijalnoj konferenciji Alumni asocijacije zemalja Zapadnog Balkana ( Kick-off Meeting of the Western Balkans Alumni Association-WBAA), koja je održana od 15. do 17.03.2018. godine u Ohridu, Makedonija. Konferencija je podržana od strane Evropske komisije i okupila je preko 300 učesnika, uključujući studente, alumniste, predstavnike visokoškolskih ustanova, ministarstava, agencija, predstavnike studentskih organizacija, univerzitetske profesore, kao i predstavnike Evropske komisije i tržišta rada.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 03 April 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je u skladu sa Programom rada za 2018. godinu u proces javnih konsultacija uputio Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja-Nacrt.

Proces javnih konsultacija otvoren je do 11.4.2018.godine, te vas pozivamo da učestvujete u konsultacijama putem web aplikacije Ministarstva pravde BiH eKonsultacije https://ekonsultacije.gov.ba/

Dokument možete preuzeti ovdje.