Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

U Parizu, u štabu UNESCO-a od 5. do 7. decembra održan je prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 137 zemalja sa pravom glasa, kao i 27 institucija u ulozi posmatrača.

U martu 2016. nakon odluke Generalne konferencije (38/Odluka12) UNESCO je osnovao Odbor za izradu nacrta u konsultaciji sa državama članicama radi izrade preliminarnog nacrta za Globalnu konvenciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Uzimajući u obzir povratne informacije od država članica nakon početnih konsultacija u maju i junu 2017., Odbor za za izradu nacrta je završio preliminarni nacrt u junu 2017. U novembru 2017. Generalna konferencija je odobrila nastavak postupka razrade, uključujući i daljnje konsultacije sa državam članicama i relevantnim akterima kao i međuvladine sastanke stručnjaka, pozivajući pri tome sve države članice UNESCO-a.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

Posljednja radionica u okviru projekta "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (STINT projekt) održana je u Gentu od 27. do 29. novembra 2018. godine. Domaćin sastanka bio je KU Leuven. Teme ove radionice bile su kriterijumi za procjenu internacionalizacije javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Svaki univerzitet je imao priliku odabrati dva kriterijuma internacionalizacije i predstaviti izvještaj o samovrednovanju koji je sproveden na osnovu ova dva kriterijuma u skladu sa Vodičem za procjenu kvaliteta internacionalizacije, koji je razvijen u okviru STINT projekta.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 22 Novembar 2018
Štampa

Evropska komisija je objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ za 2019. godinu EAC/A03/2018. Konkretan poziv sa rokovima za podnošenje projektnih prijedloga može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ.C:2018:384:TOC.

Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, te novi Vodič za program Erasmus+ za 2019. godinu, koji je dostupan na svim jezicima Evropske unije, može se pronaći na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-gude_en.

 
Datum kreiranja 05 Novembar 2018
Štampa

U cilju obilježavanja uspostavljanja ERI SEE (Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi) u Beogradu je, 26. oktobra 2018. godine, održana Tematska konferencija pod nazivom "Vizija regionalne saradnje za kvalitetno obrazovanje i obuku", okupivši predstavnike najvažnijih ministarstava u regionu, donosioce odluka, implementatore politika, eksperte iz oblasti obrazovanja i obuke, kao i međunarodne partnere (Evropska trening fondacija, Vijeće za regionalnu saradnju, GIZ...), koji su imali priliku da razmijene stavove o poboljšanju kvaliteta obrazovanja i obuke i nastave već postojeći rad na regionalnom nivou.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 18 Oktobar 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanje je bio organizator i domaćin Petog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara. Sastanak je održan u srijedu, 10. oktobra 2018. godine, u prostorijama CIP-a. Regionalni sastanci ENIC/NARIC centara su postali tradicija i organizuju se kako bi se diskutovalo o aktuelnim temama vezanim za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se sreću države u okruženju.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 12 Oktobar 2018
Štampa

U prostorijama Polytechnic Institute of Porto, od 26. do 28. septembra 2018. godine, održan je Treći sastanak konzorcija u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekat).

Opširnije...
 
Datum kreiranja 30 Avgust 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dobio je od Ministarstva civilnih poslova BiH informaciju vezanu za produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je raniji Protokol o saradnji u oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj: 03/15), potpisan 25.07.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet studijskih godina (2013/2014., 2014/2015., 2015/2016., 2016/2017., 2017/2018.) te da su, u skladu sa odredbama pomenutog Protokola, od studijske 2013/2014. godine državljani BiH izjednačeni sa državljanima Slovenije i Evropske Unije u vezi plaćanja troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola iz 2013. godine, studentima iz Bosne i Hercegovine ne naplaćuju se "školarine za strance" koje su do tada plaćali u Sloveniji.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 13 Juli 2018
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u postupku donošenja Programa rada za 2019. godinu, provodi proces javnih konsultacija u skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 94/14).

Primjedbe, komentari  i sugestije na Prednacrt Programa rada Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. od 16.07.2018. godine do 31.07.2018. godine.

Program rada može se preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 11 Juli 2018
Štampa

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestvovao je na 7. ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje, obuku, istraživanje i inovacije. Sastanak je okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana koji se bave obrazovanjem, obukom, istraživanjem i inovacijama.

Opširnije...