Županija Posavska

Štampa

INFORMACIJSKI PAKET

 

Zakon o visokom obrazovanju ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 1/10)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 8/17)