Kontakti u centru

Redni

broj

Ime i prezime

Pozicija

Broj telefona

e-mail

Ravnatelj CIP-a

1.

mr. Damir Ljubić

ravnatelj

+38736333980

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2.

Ranko Grahovac

pomoćnik ravnatelja za poslove upravljanja i strateškog planiranja

+38736333990

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3.

Ružica Mijan

referent specijalista za administrativno-tehničke poslove

+38736333980

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sektor za informiranje, suradnju i priznavanje dokumenata

4.

Dragana Dilber

pomoćnik ravnatelja

+38736333983

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5.

Mirta Mandić Martinović

šef Odsjeka za priznavanje dokumenata

+38736333987

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

6.

Dženan Omanović

šef Odsjeka za informiranje i suradnju

+38736333985

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

7.

Sanja Sudar-Mihić

viši stručni suradnik za priznavanje dokumenata

+38736333994

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

8.

Jelena Bosnić

stručni suradnik – prevoditelj -lektor

+38736333993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sektor za pravne, financijske, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima

9.

Dženita Šljamo- Šabanović

pomoćnik ravnatelja

+38736333995

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

10.

Gordana Šolaja

šef Odsjeka za financijske i materijalne poslove

+38736333997

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

11.

Sead Berberović

viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

+38736333981

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

12.

Azra Sokolović

referent specijalist za blagajničke i financijske poslove

+38736333998

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

13.

Milica Pupić

referent specijalist za poslove nabavke i unos podataka

+38736333999

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

14.

Goran Lasić

viši referent za uredsko i arhivsko poslovanje

+38736333989

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

15.

Petar Mihić

referent specijalist- vozač ravnatelja

+38736333992

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nema članaka za prikaz