Ispis

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOZEMSTVU (objavljeno 12.02.2021. godine)

- Poziv za smještaj u inozemstvu 2021. godina

- Izjava ponuditelja 2021. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 05.02.2021. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge 2021. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 23.01.2020. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge 2020. godina

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOZEMSTVU (objavljeno 23.01.2020. godine)

- Poziv za smještaj u inozemstvu 2020. godina

- Izjava ponuditelja 2020. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 15.02.2019. godine)

 

Tekst poziva

Dokument za dostavu

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOZEMSTVU (objavljeno 13.02.2019. godine)

- Poziv za smještaj u inozemstvu

- Izjava ponuditelja

 

UGOSTITELJSKE USLUGE  (objavljeno 25.04.2018. godine)

 

Tekst poziva

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA

 

Tekst oglasa

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 16.01.2018. godine)

- Poziv za smještaj u inostranstvu

- Izjava ponuditelja

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI (objavljeno 17.03.2017. godine)

- Poziv za smještaj u zemlji

- Izjava ponuditelja

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA

- Tekst oglasa

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOZEMSTVU (objavljeno 30.01.2017. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Izjava

 

UGOSTITELJSKE USLUGE MOSTAR (objavljeno 11.04.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Obrazac za cijenu ponude ANEKS 1

- Izjava ponuđača ANEKS 2

- Ugovor ugostiteljske usluge ANEKS 3

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 04.04.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Izjava ponuđača ANEKS 1

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 04.03.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Obrazac za cijenu ponude

- Izjava ponuđača ANEKS 2

- Ugovor ANEKS 3 hotelski smještaj

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 12.02.2016. godine)

- Detalji javnog nadmetanja

- Izjava ponuditelja

 

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA (objavljeno 29.12.2015. godine)

- Detalji javnog nadmetanja

- Obrazac za cijenu ponude

 

PONOVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (objavljen 26.10.2015. godine)

Predmet nabave: Demontaža, prevoz i montaža namještaja na području grada Mostara

TENDER DOKUMENTACIJA:

- Poziv,

- Specifikacija

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (objavljen 02.10.2015. godine)

Predmet nabave: ugostiteljske usluge za potrebe održavanja Druge regionalne konferencije ENIC centara, u Mostaru 21. i 22. 10. 2015. godine

TENDER DOKUMENTACIJA:

- Poziv,

- Specifikacija,

- Nacrt ugovora,

- Izjava ponuđača

- Raspored sjedenja

 

Obavijest o načinu podnošenja interne prijave korupcije

 

ODLUKE O ODABIRU DOBAVLJAČA

- Kompjuterska oprema 20. srpanj 2017. godine

- Automobil 14. srpanj 2017. godine

- Automobil_2_7_12_2015

- Automobil

- Auto gume

- Avio karte

- Gorivo

- Gorivo 2015

- Gorivo 2016

- Gorivo 2018

- Kancelarijski i kompjuterski materijal

- Kancelarijski namještaj

- Licencirani antivirusni softver

- Održavanje kompjutera i kompjuterske opreme

- Održavanje službenog vozila

- Osiguranje  službenih vozila

- Prevoz službenog vozila

- Promotivni materijal

- Server

- Usluge reprezentacije

- Ugostiteljske usluge - odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

- Avio karte 2015

- Avio karte 2015

- Avio karte 2015

- Servis fotokopir aparata

- Nabavka poslovne torbe

- Usluga osiguranja službenog vozila

- Redovni servis službenog vozila

- Nabavka kompjuterskog materijala

- Nabavka kancelarijskog materijala

- Nabavka dnevnih novina

- Nabavka prirodne vode za piće s korištenjem aparata za točenje

- Usluga pranja službenog vozila

- Nabavka roba i usluge za servis službenog vozila

- Nabavka usluga smještaja

- Nabavka antivirusnog softvera

- Usluge štampanja

- Promjena fasadnih otvora

- Servis službenog vozila

- Usluga objave oglasa u dnevnim novinama

- Hotelski smještaj

- Dizel gorivo 2021

- Bezolovno gorivo 2021

-Nabavka kompjuterske opreme 2020

 

ODLUKE O PONIŠTENJU

- Motorno vozilo 2015

- Hotelski smještaj

 

PRAĆENJE REALIZIRANJA UGOVORA

- Realiziranje ugovora 2015

- Realiziranje ugovora 2016

- Realiziranje ugovora 2016-2

- Realiziranje ugovora 2016-3

- Realiziranje ugovora 2016-4

- Realiziranje ugovora 2017-1

- Realiziranje ugovora 2017-2

- Realiziranje ugovora 2017-3

- Realiziranje ugovora 2017-4

- Realiziranje ugovora 2018-1

- Realiziranje ugovora 2018-2

- Realiziranje ugovora 2018-3

- Realiziranje ugovora 2018-4

- Realiziranje ugovora 2019-1

- Realiziranje ugovora 2019-2

- Realiziranje ugovora 2019-3

- Realiziranje ugovora 2019-4

- Realiziranje ugovora 2020-1

- Realiziranje ugovora 2020-2

- Realiziranje ugovora 2020-3

- Realiziranje ugovora 2020-4

- Realiziranje ugovora 2021-1

- Realiziranje ugovora 2021-2

 

 

P O Z I V

ZAINTERESIRANIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

U smislu provedbe točki 19. i 20. Plana borbe protiv korupcije Centra 2016-2017, akt direktora Centra broj: 04-07-1-167-3/2016 od 01.04.2016. godine Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, opredjeljen pospješiti interakciju sa civilnim društvom poziva zainteresirane organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini na jačanje suradnje u cilju istraživanja koja se tiču mogućnosti zajedničke analize i identifikacije pojavnih oblika korupcije te ostvarivanja zajedničke suradnje u provođenju antikoruptivnih projekata Centra.

Zainteresirane subjekte molimo da suradnju sa Centrom ostvaruju kontaktom na dole navedene načine:

Dragana Dilber, pomoćnik direktora za informiranje, suradnju i priznavanje dokumenata

kontakt tel. 036/333-983 ( svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                      

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ranko Grahovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora

kontakt tel. 036/333-990 (svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                                            

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dženita Šljamo-Šabanović, pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, financijske i opće poslove

kontakt tel. 036/333-995   (svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                                                                  

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

T