Ispis

PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Priznavanje je formalno potvrđivanje vrijednosti inostrane visokoškolske kvalifikacije koje ima za cilj zapošljavanje i/ili pristup obrazovanju, koje je izdao nadležni organ.

Profesionalno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije je formalno potvrđivanje vrijednosti kvalifikacije koje ima za cilj pristup nereguliranom tržištu rada, koje je izdalo nadležno tijelo.

Akademsko priznavanje je formalno potvrđivanje razine stečene kvalifikacije ilirazdoblja studija stečenog u inozemstvu u svrhu nastavkastudija.

Nadležna tijela za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini

Kao i obrazovanje općenito, tako je i postupak priznavanja, sukladno ustavnim odredbama u nadležnosti entiteta Republika Srpska, deset županija/kantona u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Procedure priznavanja su različito regulirane te su propisane zakonima o priznavanju, zakonima o nostrifikaciji i ekvivalenciji, zakonima o visokom obrazovanju, podzakonskim aktima te statutima visokoškolskih ustanova (pregled zakonodavstva je prikazan u narednoj tablici).

Područje priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Srpskoj u svrhu zapošljavanja, odnosno pristupa tržištu rada, vrši Centar za informisanje i priznavanje dokumenat iz oblasti visokog

obrazovanja koji je organizacijska jedinica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Akademsko priznavanje (priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja) u Republici Srpskoj vrše visokoškolske ustanove, što je utvrđeno internim pravilnicima i drugim podzakonskim aktima.

U Unsko-sanskom kantonu stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši visokoškolska ustanova.

Akademsko priznavanje provodi visokoškolska ustanova na kojoj se želi nastaviti obrazovanje.

U Županiji Posavskoj postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja vrši Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

U Tuzlanskom kantonu postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši u svrhu zapošljavanja Ministarstvo obrazovanja i nauke..

Akademsko priznavanje na području Tuzlanskog kantona vrše visokoškolske ustanove.

U Zeničko-dobojskom kantonu priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja vrše visokoškolske ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona.

Akademsko priznavanje vrše visokoškolske ustanove, odnosno organizacijska jedinica na kojoj podnositelj zahtjeva želi nastaviti obrazovanje.

U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja vrši Ministarstvo za obrazova-
nje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Gor-
ažde.

Akademsko priznavanje vrše visokoškolske ustanove, odnosno organizacijska jedinica na kojoj podnositelj zahtjeva želi nastaviti obrazovanje.

U Kantonu Središnja Bosna u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja, obavlja Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji postupak priznavanja u svrhu zapošljavanja vrše visokoškolske ustanove, a u svrhu nastavka obrazovanja vrše ustrojbene jedinice. Svaka visokoškolska ustanova na području Županije, u okviru svojih općih akata uređuje postupak i način obavljanja postupka priznavanja.

U Županiji Zapadnohercegovačkoj priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa.

U Kantonu Sarajevo priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrše visokoškolske ustanove u svrhu zapošljavanja, dok akademsko priznavanje provodi organizacijska jedinica na kojoj podnositelj zahtjeva želi nastaviti studij.

U Hercegbosanskoj županiji stručno priznavanje o završenom višem, odnosno visokom obrazovanju vrši Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Na razini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine stručno priznavanje vrši Povjerenstvo za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Akademsko priznavanje vrše licencirane visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH.