Kreirano 04 Kolovoz 2020
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja pristupio je 16. ožujka 2020. godine projektu Vijeća Europe ″Europski kvalifikacijska putovnica za izbjeglice″ (EQPR).

Bosna i Hercegovina pridružila se Armeniji, Kanadi, Francuskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu te postala 10. zemlja koja promovira EQPR kao praktičan alat za bolju i bržu integraciju izbjeglica u njihova nova društva.

Slika 1

EQPR pomaže izbjeglicama u izgrađivanju njihovih novih života u njihovoj zemlji domaćinu, dajući im mogućnost vrjednovanja njihovih kvalifikacija, čak iako oni ne mogu dostaviti kompletnu dokumentaciju da bi dokazali da posjeduju kvalifikaciju.

U ovom pogledu, EQPR podržava implementaciju člana 7. Lisabonske konvencije o priznavanju Vijeća Europe/UNESCO-a, olakšavajući priznavanje kvalifikacija izbjeglica čak i u odsustvu potpune dokumentacije. EQPR je također dio Akcijskog plana Vijeća Europe za zaštitu djece izbjeglica i migranata u Europi.

Do kraja 2019. godine, 543 kandidata su intervjuirana (od kojih 194 online), a izdane su 454 EQPR putovnice.

Više informacija može se pronaći na web stranici projekta.