Kreirano 02 Ožujak 2021
Ispis

U okviru OCTRA projekta (online dostupnost studijskih programa i baza podataka za transparentnost i priznavanje), održan je početni sastanak 26. siječnja 2021. godine. Projekt je odobrio Erasmus + program, K3 aktivnost „Podrška smjeru reformi“.

Cilj ovog projekta je povećati dijalog s visokoškolskim ustanovama dogovarajući obrazac dostupnosti studijskih programa i poboljšanje nacionalnih kvalifikacijskih baza podataka i registara koji bi vodili strukturiranim i transparentnim ishodima učenja visokoškolskih kvalifikacija koje olakšavaju automatsko priznanje.

Također, cilj Projekta je razraditi smjernice i preporuke koje bi visokoškolskim ustanovama služile kao pomoćni alat za poboljšanje ili izradu odgovarajuće korisnih i dosljednih studijskih programa, koji odgovaraju nacionalnim kvalifikacijskim bazama podataka i registara(ako postoje) i za tijela odgovorna za nacionalne kvalifikacijske baze podataka i registre kako bi se izvršile prilagodbe u sadržaju koje bi bile korisne za vjerodostojno vrednovanje.

Ciljevi Projekta će se provesti kroz sljedeće aktivnosti:

1. desk metoda istraživanja - istraživanje situacije glede studijskih programa visokoškolskih ustanova i nacionalnih kvalifikacijskih baza podataka i registara u zemljama koje su partneri NARIC i ENIC projekta;

2. smjernice i preporuke za visokoškolske ustanove i NARIC-ove, vodič za korisnike ECTS-a (2015.) o online dostupnim studijskim programima i nacionalnim kvalifikacijskim bazama podataka i registrima – u svrhu pružanja ideja za potrebna poboljšanja mrežnih alata;

3. seminari za vršnjačko učenje - rasprava o smjernicama i preporukama sa zainteresiranim stranama;

4. nacionalne radionice za visokoškolske ustanove - predstavljanje smjernica i preporuka predstavnicima visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama;

5. međunarodna konferencija.

Partneri ovog projekta su Akademski informacijski centar - latvijski ENIC / NARIC, bugarski ENIC / NARIC, estonski ENIC / NARIC, hrvatski ENIC / NARIC, poljski ENIC / NARIC, ENIC Bosne i Hercegovine, ruski ENIC, BA School of Business and Finance ( Latvija) i Latvijski rektorski zbor.

Tijekom sastanka razgovaralo se o glavnim temama vezanim za aktivnosti Projekta, kao što su plan rada, koordinacija Projekta i dogovor o metodologiji i sadržaju izvještaja zemalja.

Sljedeći sastanak trebao bi se održati u Bosni i Hercegovini, u lipnju 2021. godine, ako to dopusti situacija s pandemijom.