Kreirano 05 Listopad 2021
Ispis

U okviru PARTISH projekta (Razvoj izvandrednih i kratkih ciklusa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini) projektni partneri iz Bosne i Hercegovine bili su u studijskoj posjeti u Sloveniji, od 21.-24. rujna 2021. godine. Domaćin studijske posjete je bio projektni partner iz Slovenije, odnosno Visoka škola Akademija Maribor. Projekt je odobren unutar Erasmus+, KA2-Suradnja za inovacije i razmjena najbooljih praksi – razvoj kapaciteta u području visokog obrazovanja.

PARTISH Slovenia 1Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, gospodarskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i međunarodni partneri, Sveučilište u Talinu i Univerzitet u Novom Sadu, koji je i koordinator projekta, sudjelovali su u studijskoj posjeti.

Studijska posjeta je bila odlična prilika za projektne partnere iz Bosne i Hercegovine da steknu znanja o razvoju programa kratkih ciklusa u Sloveniji, koji su integrirani dio kvalifikacijskog okvira Slovenije. Dodatno, većina programa kratkih ciklusa omogućava njihovim diplomantima daljnje obrazovanje za stjecanje bachelor kvalifikacija. Kratki ciklusi su organizirani na visokim školama sa studijskim programima orijentiranim ka tržištu rada u Sloveniji.

PARTISH Slovenia 2Za vrijeme studijske posjete, osim Visoke škole Akademija Maribor, upriličene su posjete na četiri druge visoke škole: Visoka škola ugostiteljstva Maribor, Visoka škola drvne tehnologije Maribor, Visoka škola ugostiteljstva Bled i BIC – KULT365 centar Ljubljana. Svi studijski programi su vrlo dobro strukturirani, okrenuti prema tržištu rada, razvijeni na osnovi potreba standarda zanimanja koji su kreirani od poslodavaca u odgovarajućim poljima.

Predstavnici Sveučilišta u Talinu i Univerziteta u Novom Sadу predstavili su trenutno stanje vezano za uvođene kratkih ciklusa u Estoniji i Republici Srbiji.

Studijska posjeta je bila također prilika za sastanak Upravnog odbora, a koja je održan na Bledu. Projektni partneri su razgovarali o već postignutim rezultatima, pitanjima putovanja i troškova osoblja i analizirana je kupovina opreme. Projektni partneri su također dogovorili projektne aktivnosti za 2022. godinu.