Kreirano 08 Prosinac 2021
Ispis

U sklopu EPER projekta održana je Završna konferencija EPER projekta u Dubrovniku, Republika Hrvatska. Predstavnici zemalja sudionica EPER projekta, odnosno Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije, predstavili su glavne rezultate EPER projekta nastalih tijekom gotovo trogodišnjeg trajanja projekta.

EPER Final ConferenceTijekom projekta, unatoč pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19, održano je ukupno deset sastanaka projektnih partnera i dvije radionice, od kojih je većina održana u hibridnom formatu. Unatoč svemu, ključni rezultati projekta su postignuti. Jedna od ključnih projektnih aktivnosti, koja nije realizirana uglavnom zbog loše epidemiološke situacije u većini zemalja EU, su studijski posjeti zemljama EU. Cilj studijskih posjeta bio je upoznavanje sudionika projekta s najboljim praksama u postupcima priznavanja zemalja EU. EPER Final Conference 3Tijekom projekta izrađen je dokument o priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba i osoba u izbjegličkoj situaciji, koji će pomoći svim zemljama u provedbi članka 7. Lisabonske konvencije o priznavanju. Na Konferenciji je predstavljen primjer dobre prakse Sveučilišta u Zagrebu.

EPER Final Conference 4Na Konferenciji je predstavljena studija o pregledu europskih iskustava i dobre prakse u priznavanju obrazovnih kvalifikacija, koja je analizirala postupke priznavanja obrazovnih kvalifikacija u zemljama koje sudjeluju u projektu EPER, kao i Austriji, Sloveniji, Mađarskoj i Latviji. Studija će uskoro biti dovršena i bit će dostupna na službenoj web stranici projekta EPER. EPER Final Conference 5Predstavljen je i prijedlog novog zakonodavnog okvira o priznavanju kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, što je jedan od ključnih rezultata Projekta. Osnovne promjene koje nude nova zakonska rješenja odnose se na postupak neupravne evaluacije radi pristupa tržištu rada, te postupak priznavanja kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba i osoba pod supsidijarnom zaštitom. Predstavljene su i ključne izmjene zakonodavnog okvira Republike Slovenije u postupcima priznavanja, kojima Republika Slovenija nastoji uskladiti zakonodavni okvir s odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju. U završnom dijelu Konferencije, predstavnik Sjeverne Makedonije predstavio je izazove sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, koji se odnose na priznavanje kvalifikacija, dok je predstavnik Obrazovne i reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) prezentirao aktualne inicijative u vezi osiguranja kvalitete i priznavanja kvalifikacija na Zapadnom Balkanu. EPER Final Conference 7Drugog dana održana je Radionica o budućoj suradnji nakon završetka projektnih aktivnosti, na kojoj su sudjelovali predstavnici zemalja sudionica projekta i ERI SEE. Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja i Agencije za kvalifikacije Republike Srbije predstavili su prednosti EPER projekta za unapređenje postupaka priznavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji, dok je predstavnik ERI SEE-a predstavio njihove planove za unapređenje reformskih procesa u području sustava osiguranja kvalitete i priznavanja u jugoistočnoj Europi. Na samom kraju bilo je riječi o mogućnostima daljnje suradnje, pri čemu su predstavnici svih zemalja izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima Projekta te iskazali interes za nastavak suradnje. Sve informacije o EPER projektu mogu se pronaći na službenim stranicama EPER projekta na sljedećoj poveznici: https://eper.com.hr.