Kreirano 21 Prosinac 2021
Ispis

U okviru konferencije Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) 2021, koja je održana u Skoplju, Sjeverna Makedonija, od 13. do 16. prosinca 2021. godine, predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) sudjelovao je kao panelist u panel raspravi na temu Trgovina uslugama i licencama, kvalifikacija, dozvole.

CEFTA Week 2021 ConferenceNakon usvajanja Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, stranke CEFTA-e napravile su veliki korak prema slobodnom kretanju usluga. Opsežne obveze u pogledu pristupa tržištu i nacionalnog tretmana već su stupile na snagu, premještajući naglasak na pitanja povezana s domaćim propisima. Prva na listi prioriteta CEFTA-e su ovlaštenja koja su poznata pod različitim nazivima i oblicima: licence, kvalifikacije, dozvole, odobrenja, tj. u osnovi sve za što se od poduzeća traži da dobiju odobrenje prije nego što im se dopusti pružanje usluge. CEFTA je pokrenula nekoliko inicijativa koje imaju za cilj pojednostavljenje poslovanja na temelju pravne stečevine EU, posebno Direktive o uslugama i Direktive o profesionalnim kvalifikacijama. Panel je istaknuo te aktivnosti, i raspravljano je o potencijalno novim, nastojeći dodatno olakšati uslugu trgovine i oživjeti zajedničko regionalno tržište.

Predstavnik CIP-a je istaknuo da je priznavanje stručnih kvalifikacija zaista zahtjevan proces na Zapadnom Balkanu, koji zahtijeva koordinaciju različitih institucija u svakom pojedinom gospodarstvu. Trenutno se pregovara između ekonomija Zapadnog Balkana o različitim pitanjima. Sporazum Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) odnosi se na priznavanje stručne osposobljenosti za obavljanje reguliranih profesija doktor medicine, stomatolog i arhitekt. Ova tri zanimanja već su propisana Direktivom o stručnim kvalifikacijama za obavljanje reguliranih zanimanja i većina visokoškolskih ustanova na Zapadnom Balkanu već je svoje studijske programe uskladila s odredbama Direktive kako to ne bi predstavljalo zapreku za provedbu ovog Sporazuma. CEFTA Week 2021 Conference 2S druge strane, Odluka CEFTA-e se odnosi na opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na Zapadnom Balkanu, a provedba ove odluke bit će znatno teža jer je potrebna sinergija različitih dionika. Na kraju je predstavnik CIP-a istaknuo da je u svim tim reformama vrlo važno iskustvo zemalja EU, pogotovo jer su izvršili deregulaciju nekih profesija. Ekonomije Zapadnog Balkana toga bi trebale biti svjesne, a glavni cilj zakona o stručnim kvalifikacijama, koji podrazumijeva dodatnu regulaciju dijela tržišta rada, trebao bi biti javno zdravlje, sigurnost i zaštita potrošača, ali ne i sprječavanje stranaca pristup ovom reguliranom dijelu tržišta rada. To bi trebalo biti smjernica za sva gospodarstva.