Kreirano 21 Studeni 2022
Ispis

Sastanak Kontakt točki Radne skupine za priznavanje akademskih kvalifikacija, Agencija za osiguranje kvalitete (QAAs) i ENIC/NARIC predstavnika gospodarstava Zapadnog Balkana, održan je 17. i 18. listopada 2022. godine u Bruxellesu. Nazočni su bili predstavnici svih gospodarstava, osim Crne Gore, Vijeća za regionalnu suradnju (RCC), direktorica Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Europe (ERI SEE), te predstavnici Znanstveno- inovacijskog centra (KIC).

Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022Nazočni su upoznati s napretkom u vezi sa statusom sporazuma o priznavanju akademskih i stručnih kvalifikacija koji će biti potpisani 3. studenog 2022. na Berlinskom summitu.

Predstavnik KIC-a predstavio je Završni Akcijski plan o osiguranju kvalitete, kao podršku tijelima za osiguravanje kvalitete na Zapadnom Balkanu za postizanje europskih standarda i smjernica koje bi omogućile članstvo u ENQA-i i EQAR-u. Ovaj će akcijski plan također pomoći agencijama iz područja osiguranja kvalitete u radu s ENQA-om s ciljem postizanja ESG-a. Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022 2Rasprava je također bila usredotočena na najbolje opcije za podršku agencijama za osiguranje kvalitete. U tom smislu, preliminarni zaključak bio je da RCC, osim opće potpore, razmotri i razvoj pojedinačnog instrumenta pomoći prilagođenog pojedinačnom gospodarstvu koji bi omogućio da dobiju stručno znanje o postizanju ESG-a. Također je zaključeno da postoji potreba za zajedničkim sastankom između RCC-a, ERI SEE, KIC-a, ENQA-e i agencija iz područja osiguranja kvalitete Zapadnog Balkana kako bi se razgovaralo o ubrzanju potpore.

Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022 3Predstavljeni su i preliminarni nalazi o zajedničkom mster studijskom programu u IT sektoru, a uslijedila je i iscrpna rasprava o istom. Dogovoren je detaljan plan rada koji će se odraziti na konačni nacrt zadatka koji će biti predstavljen Radnoj skupini na sastanku prosincu 2022 godine.