Kreirano 05 Svibanj 2014
Ispis

Na 6. sastanku Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskom regionu sudjelovalo je 26 zemalja, te nekoliko zemalja u svojstvu promatrača, kao i predstavnici Europske komisije, Vijeća Europe i UNESCO-a.

Sastanak je rezultirao usvajanjem "Preporuka o upotrebi kvalifikacijskih okvira u priznavanju inozemnih kvalifikacija" zajedno s Memorandumom o razumijevanju

 

Tekst Preporuke možete preuzeti ovdje.