Kreirano 05 Svibanj 2014
Ispis

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitetе  upisala je prve ustanove u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

akreditacija webU Registar su upisane slijedeće ustanove:

 

- Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- Univerzitet u Banjoj Luci
- Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
- Visoka škola „Banja Luka College“

- Nezavisni univerzitet Banja Luka

Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.  Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja  usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila  usklađenost rješenja o akreditaciji, izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedene ustanove  je pet godina.

 

Akreditacija je potvrda standarda kvalitete rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

 

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete.