Kreirano 13 Srpanj 2015
Ispis

U okviru Twinning projekta „Jačanje institucija i kapaciteta za provedbu Direktive EU o reguliranim profesijama“, a koji se implementira u suradnji Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine, organizirana je studijska posjeta u Bratislavu, Republika Slovačka. Delegaciju Bosne i Hercegovine činilo je 13 predstavnika od kojih su dva predstavnika Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

twinning regulated profession in BiH 2twinning regulated profession in BiH 1Studijska posjeta trajala je od 15.06. do 19.06.2015. godine. Tijekom posjete organizirani su sastanci u sljedećim institucijama: Komisiji za akreditaciju pri Ministarstvu obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta, Ministarstvu zdravlja, Komori arhitekata, Komori medicinskih sestara i babica, Ministarstvu obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta te Državnoj upravi za veterinu i hranu. Također, organiziran je i posjet medicinskom fakultetu „Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University, Bratislava“.

Na svim sastancima, twinning partneri iz Republike Slovačke imali su uvodnu riječ i prezentaciju na temu projekta, nakon čega bi uslijedila pitanja, diskusija te razmjena iskustava i praksi o implementaciji Direktive 2005/36/EC te njene dopune 2013/55/EU, kao i pitanja vezana za priznavanje i prohodnost inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje spadaju u regulirane profesije.