Kreirano 27 Listopad 2015
Ispis

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, u Mostaru je 21. i 22. listopada 2015. godine održana Druga regionalna konferencija ENIC /NARIC centara zemalja regije.

Druga regionalna konferencija 1Sastanku su nazočili predstavnici ENIC/NARIC centara Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije te nadležnih obrazovnih vlasti i akademske zajednice u Bosni i Druga regionalna konferencija 2Hercegovini.

Ovogodišnja Konferencija je još značajnija ako se uzme u obzir Komunike ministara obrazovanja iz Jerevana, u kome se navodi da je obaveza svih zemalja da uključe kvalifikacije kratkog ciklusa u sveobuhvatni Kvalifikacijski okvir europskog prostora visokog obrazovanja i da revidiraju nacionalna zakonodavstva do kraja 2016. godine, a u cilju potpune usklađenosti s odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju te da se uklone prepreke za priznavanje prethodnog učenja u svrhu pristupa daljnjem obrazovanju.

Tijekom Konferencije predstavnici Centra predstavili su dvije nove preporuke Centra: Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih zajedničkim programima i Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih prekograničnim obrazovanjem. Ove preporuke samo su nastavak kontinuirane aktivnosti CIP-a u cilju olakšavanja postupaka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

Na samom kraju Konferencije doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Sudionici Konferencije su suglasni da se pošalje zahtjev Vijeću Europe za financiranje godišnjeg sastanaka ENIC/NARIC centara država bivše SFRJ.
  2. Preporučuje se da se do pozitivnog odgovora Vijeća Europe, planira održavanje sastanaka ENIC/NARIC centara država bivše SFRJ, o čemu se centri između sebe sporazumijevaju. Zajednički prijedlog je da se sljedeći sastanak ENIC/NARIC centara država bivše SFRJ održi u Sloveniji 2016. godine.
  3. Sukladno Komunikeu iz Yerevana ministara obrazovanja europskog prostora visokog obrazovanja (svibanj 2015. godine) u provedbi procedura priznavanja, pozivaju se nadležne obrazovne vlasti zemalja regije da uzmu u obzir posljednje usvojene dokumente europskog prostora visokog obrazovanja: Izmijenjeni ECTS priručnik za korisnike, Europski pristup osiguranja kvalitete zajedničkih programa te Izmijenjene standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, kao i druge publikacije europskog prostora visokog obrazovanja. Također, pozivaju se nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini da usuglase zakonodavstvo s Lisabonskom konvencijom o priznavanju te da uklone prepreke za priznavanje prethodnog učenja u svrhu osiguranja pristupa programima visokog obrazovanja i omoguće dodjele kvalifikacija na osnovi prethodnog učenja.
  4. U provedbi procedura priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pozivaju se nadležne obrazovne vlasti i tijela za priznavanje u Bosni i Hercegovini da koriste iskustva, informacije, mišljenja i preporuke Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.
  5. Radi transparentnosti i prepoznatljivosti BiH kvalifikacija u zemljama regije preporučuje se inteziviranje aktivnosti na izradi Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.
  6. U cilju potvrde kvalitete visokoškolskih kvalifikacija stečenih u Bosni i Hercegovini, a kako bi se olakšalo njihovo priznavanje u regiji i šire, preporučuje se obvezna akreditacija visokoškolskih ustanova, kao imperativ za sve visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.