Kreirano 03 Studeni 2015
Ispis

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja prisustvovao je Izvanrednom ENIC/NARIC seminaru o priznavanju kvalifikacija tražitelja azila/izbjeglica, koji je održan u Brusselsu 28. listopada 2015. godine.

ENIC-NARIC Seminar RefugeesENIC-NARIC Seminar Refugees2Na seminaru je predstavljeno istraživanje Vijeća Europe o priznavanju kvalifikacija koje posjeduju izbjeglice, raseljena osoba i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj, a prema članku 7. Lisabonske konvencije o priznavanju. U istraživanju su sudjelovala 33 ENIC i NARIC centra. U nekoliko europskih zemalja, a posebice u Njemačkoj i Švedskoj, broj zahtjeva za priznavanje se značajno povećao, zbog čega je naglašena žurnost rješavanja ovog pitanja. Ova materija je prioritet za Generalno Tajništvo Vijeća Europe te je najavljen Akcijski plan pod nazivom "Izgradnja inkluzivnih društava" kao i uspostavljanje radne skupine za ovo pitanje.

Prvi dio diskusije se fokusirao na dva glavna pitanja: izazovi sa kojima se suočavaju obrazovni sustavi i visokoškolske ustanove i najbolje prakse koje već postoje. Istaknuti izazovi su nedostatak standardiziranih procedura, nejasnoće razumijevanja biografskog dokumenta na tržištu rada te kako se vrednuju nezavršeni stupnjevi. Kontaktiranje poslodavaca i širenje informacija između zainteresiranih strana su bila druga pitanja, koja su identificirana kao ključna, budući da je većina zahtjeva za pristup tržištu rada. U svezi postojećih praksi, mjere integracije u pogledu prijama, učenja jezika i smještaja su ustanovljene u mnogim zemljama, kao i mjere za smanjenje prepreka pristupu visokom obrazovanju u nekim zemljama, kao što je osiguranje besplatnog pristupa visokom obrazovanju. Također, istaknut je utjecaj na resurse centara i institucija kada se oni suočavaju sa značajnim povećanjem zahtjeva za priznavanje. Više osoblja i više obuke osoblja bi ojačalo dosljednost među ENIC/NARIC centrima u Europi u implementiranju članka 7. Lisabonske konvencije o priznavanju u onim državama gdje zakonodavstvo još nije odgovarajuće.

Nakon što su identificirani izazovi, razmijenjeni su različiti pristupi koje poduzimaju ENIC/NARIC centri i visokoškolske ustanove. Održane su prezentacije iz Njemačke, Norveške, Švedske, Francuske i Nizozemske kao i informacije iz Italije.

Završnom diskusijom, sudionici su razmijenili zajedničke prakse i alate, diskutirajući kako oni mogu biti povećani i prošireni, kao i kako iskorisiti mogućnosti iz NARIC poziva u sklopu Erasmus+. Inicijative o kojima je diskutirano i ideje za dalju suradnju uključuju:

- razvoj jedinstvenog pristupa, na primjer u obliku europskih smjernica/mini priručnika europskog prostora priznavanja koji će se masovno distribuirati;

- aktiviranje bolje razmjene najboljih praksa putem postojećih alata i projekata kao i asistiranje u održavanju više sastanaka između zainteresiranih centara;

- razmatranje razvoja novih alata, kao što je norveška ideja o putovnicama kompetencija koja omogućava bržu integraciju;

- uspostavljanje baze podataka, ukoliko je moguće, putem ENIC/NARIC web stranice kojom bi se razmjenjivali svi bitni dokumenti svih ENIC/NARIC centara u Europi;

- jačanje suradnje između zainteresiranih strana, kao što su visokoškolske ustanove, nadležne vlasti te organizacije, kampovi i centri za izbjeglice;

- nastavljanje e-istraživanja da se slijede kvantitativni i kvalitativni razvoji u Europi.

Na kraju seminara, konstatirane su sljedeće mjere koje će se odmah pokrenuti:

1. Razmotriti cjelovite i dugoročne strategije napretka u okvirima Evropske komisije, Vijeća Evrope i UNESCO-a;

2. Omogućavanje kontinuirane razmjene informacija između centara bazirano na istraživanju Vijeća Evrope;

3. Razmotriti kako koristiti alate razvijeneu okviru projekata NARIC poziva i kako ažurirati ENIC/NARIC web stranicu i poboljšati njeno korištenje kreiranjem zajedničke sekcije posvećene procedurama priznavanja za izbjeglice i tražioce azila;

4. Razmatranje privremenih mjera, na primjer mala radna grupa koja će odgovoriti na predložene ideje.