Kreirano 30 Studeni 2015
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja održali su dana 24.11.2015. godine jednodnevnu obuku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Obuci su prisustvovali predstavnici fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Cilj obuke je bio upoznati akademsko osoblje Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koje se bavi pitanjima priznavanja, sa osnovnim odredbama Konvencije Vijeća Europe/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji, njenim pratećim dokumentima, kao i drugim dokumentima europskog prostora priznavanja (EAR), prvenstveno Priručnikom europskog prostora priznavanja za visokoškolske ustanove (EAR HEI).

Predstavljen je i rad Centra te posljednje preporuke Centra objavljene u ovoj godini. Naglašeno je da Centar stoji na raspolaganju svim nadležnim tijelima za priznavanje u pogledu osiguranja tačnih i pouzdanih informacija o visokoškolskoj kvalifikaciji, odnosno visokoškolskom obrazovnom sustavu države u kojoj je visokoškolska kvalifikacija stečena.

Također je istaknuto da će unapređenju procedura priznavanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu doprinijeti i zajednički Projekt "Jačanje internacionalizacije u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju"odobren u sklopu ERASMUS+ programa - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, poziv EAC/A04/2014, selekcijska 2015. godina.