Kreirano 02 Veljača 2016
Ispis

Europska komisija objavila je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ EACEA 48/2015.

Pozivom su obuhvaćene ključne aktivnosti 3 unutar Erasmus+ koje podrazumijevaju sljedeća područja: osiguranje kvalitete na razini Europske unije za dosezanje veće transparentnosti i priznavanje vještina i kvalifikacija. Aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva mogu uključivati razne analize, istraživanja, mapiranje, izrade prijedloga, testiranje preliminarnih rezultata sa zainteresiranim stranama, validiranje rezultata, izvještavanje i koordinaciju aktivnosti sa Komisijom.

Rok za dostavu aplikacija je 29. veljača 2016. godine, a aktivnosti mogu početi između 1. lipnja 2016. i 1. kolovoza 2016. godine.

Više informacija može se pronaći na sljedećem linku: http://euinfo.ba/erasmus-call-for-proposals-quality-assurance-at-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-of-skills-and-qualifications/