Kreirano 28 Veljača 2017
Ispis

Obavijest za kandidate u vezi sa Javnim pozivom za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (objavljen u “Dnevnom listu” dana  30.01.2017. godine kao i na web stranici Centra www.cip.gov.ba.) čija je prijava kompletna, blagovremena i uredna.

Procedura provjere znanja kandidata-intervju,  održat će se dana 06.03.2017. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Mjesto održavanja provjere znanja kandidata-intervju nalazi se u zgradi sjedišta Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, kat I, sala preko puta ureda broj 22, Kneza Višeslava bb (zgrada Orca), Mostar.