Kreirano 28 Ožujak 2017
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja održali su 09.03.2017. godine Radionicu na Univerzitetu u Bihaću.

Pored predstavnika Univerziteta u Bihaću, Radionici je prisustvovao predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Radionica je prvi u nizu koraka koje je Univerzitet u Bihaću u suradnji s Centrom i nadležnim Ministarstvom, poduzeo u cilju unapređenja procedura priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u cilju olakšavanja akademske i studentske mobilnosti, kao i mobilnosti radne snage.

Bihac Radionica 09.03.2017.Cilj Radionice je bio da se akademsko osoblje Univerziteta u Bihaću, a koje se bavi pitanjima priznavanja, odnosno nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava, upozna sa priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija sukladno Konvenciji Vijeća Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji, njenim pratećim dokumentima, kao i drugim dokumentima Europskog prostora priznavanja (EAR).

Na kraju Radionice zaključeno je da je neophodno intenzivirati aktivnosti u svezi izmjene zakonodavstva vezanog za priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Unsko-sanskom kantonu, pri čemu nadležno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona može očekivati svu potrebnu pomoć Centra. Osim toga, izmjene zakonodavstva su u izravnoj vezi s ostvaranjem rezultata Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat), koji financira Erasmus+ program Evropske unije, a u kome sudjeluju Centar i Univerzitet u Bihaću.