Kreirano 17 Srpanj 2017
Ispis

U Kopenhagenu (Danska) je od 25. do 27. lipnja 2017. godine održan 24. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža. Osim predstavnika Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, sastanku je prisustvovalo 135 sudionika iz 46 zemalja. Domaćini sastanka su bili Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo za visoko obrazovanje i znanost (ENIC/NARIC) Danske.

Nakon pozdravnih riječi i uvodnog izlaganja domaćina, sudionici su se kroz aktivnost umrežavanja upoznali s kolegama. Uslijedila je tema sastanka koja je bila Četvrta industrijska revolucija i njen učinak na rad ENIC/NARIC mreža i priznavanje općenito. Nakon dvije prezentacije na navedenu temu, sudionici su podijeljeni u dvije grupe kako bi diskutirali o sljedećim temama: Mreža Gronigenske deklaracije – Utjecaj i važnost za ENIC/NARIC mreže, Sigurnije i olakšane prakse priznavanja – primjeri dobre prakse mreža o digitalizaciji procesa priznavanja i kako evaluirati "nove oblike učenja", učenje na daljinu, međunarodne stupnjeve itd. (PARADIGMS, RENSA projekt).

U poslijepodnevnoj sesiji izabrano je 6 novih članova ENIC biroa i NARIC savjetodavnog odbora na razdoblje od dvije godine. Nakon toga, sudionici su pozvani da se pridruže jednoj od pet radionica u svezi s podrškom izgradnje kapaciteta ENIC/NARIC mreža:

  • Prezentacija sustava obrazovanja Eritreje i Nigerije;
  • Priručnik "FRAUDOC" o krivotvorenim dokumentima za evaluatore uvjerenja;
  • Pilot aplikacije – promoviranje šireg sudjelovanja NARIC pozivima;
  • Bachelor kvalifikacije usklađene s Bolonjom: U.S. nasuprot europske perspektive;
  • Izazovi priznavanja u MERIC regiji.
  • Prezentacija sustava obrazovanja Eritreje i Nigerije;
  • FRAUDOC – 50 nijansi priznavanja, siva zona između priznatih visokoškolskih ustanova i lažnih ustanova;
  • Bolonjski – predbolonjski stupnjevi;
  • Automatsko priznavanje i prenosivost odluka o priznavanju.

Drugi krug radCopenhagen 24th Meeting of the ENIC-NARIC Networksionica je bio vezan za nove izazove u postupcima priznavanja. Sudionici su mogli izabrati sljedeće teme:

U sklopu radionice Bolonjski – predbolonjski stupnjevi, predstavnik Centra je imao prezentaciju u svezi sa stanjem akademskog priznavanja predbolonjskih kvalifikacija. Pri tome se posebno osvrnuo na STINT projekt vezan za izradu modela akademskog priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Drugi dan počeo je sa vijestima vezanim za kvalifikacije izbjeglica. Različite inicijative i aktivnosti vršnjačkog učenja su se odvijale zadnjih godina vezanih za priznavanje. Neke web stranice osiguravaju pregled navedenih novosti:

Izjava Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju o izbjeglicama: http://www.enic-naric.net/…/LRCC_Statement_on_the_recogniti…

Vijeće Europe: http://www.coe.int/…/education/recognition-of-refugees-qual…

Europska komisija: http://ec.europa.eu/…/migration/higher-education-refugees_en

ENIC/NARIC mreže: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-…

#ENIC_NARIC #qualification #recognition #refugees #WelcomeRefugees

U okviru ove teme dane su informacije o pilot projektu o priznavanju kvalifikacija izbjeglica.

Nakon ove teme vođena je Oksfordska debata na temu: trebaju li ENIC/NARIC centri primjenjivati i slijediti standarde i smjernice unutar ENIC/NARIC mreža.

Prije završnih riječi, raspravljano je o globalnoj i međuregionalnoj suradnji. UNESCO trenutno podržava nastojanja u svezi sa izradom i usvajanjem nove Globalne konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Komisija za izradu nacrta Konvencije je osnovana i vode se konzultacije sa državama članicama u suradnji s kojima je izrađen inicijalni nacrt teksta konvencije.

Sljedeći 25. sastanak će biti održan u Pragu, Češka Republika, 2018. godine.