Kreirano 18 Srpanj 2017
Ispis

U sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekt), Sveučilište u Mostaru i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru bili su domaćini sastanka u svezi realizacije Projektne aktivnosti 2.5. Radionica je održana u Mostaru, u prostorijama oba sveučilišta, od 13. do 16. lipnja 2017. godine.  

Sastanak STINT Project Mostar 14.06.2017 University Dzemal Bijedic of Mostarje počeo sa predstavljanjem projektnih aktivnosti realiziranih u prvoj i drugoj godini Projekta te rezultate istraživanja u svezi internacionalizacije studenata i akSTINT Project Mostar 14.06.2017 University of Mostarademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Nakon toga EU partneri predstavili su SWOT i komparativnu analizu trenutnog stanja vezanog za internacionalizaciju i akademsko priznavanje kvalifikacija na javnim sveučilištima u BiH, dok su predstavnici javnih sveučilišta predstavili svoje strategije internacionalizacije i indikatora internacionalizacije.

U drugom dijelu prvog dana sastanka predstavljen je Projektni paket 4. te template pilot aktivnosti i njihov plan realiziranja.

Drugog dana bilo je govora o značaju internacionalnog rejtinga sveučilišta, a predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete predstavili su nove kriterije za akreditiranje visokoškolskih ustanova u BiH sa isticanjem kriterija internacionalizacije.

Na samom kraju predstavljeni su rezultati internih diseminacija projektnih aktivnosti svih projektnih partnera.

Sljedeći sastanak planiran je za listopad 2017. godine kada će se održati Praktična radionica u High Wycombe-u.