Kreirano 11 Srpanj 2018
Ispis

U Pragu, Češka Republika, u prostorijama Karlovog sveučilišta , od 17. do 19. lipnja 2018. godine, održan je 25. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža. Na sastanku je sudjelovalo preko 160 predstavnika ENIC/NARIC centara.

25 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 201825 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 2018 2Nakon pozdravnih i uvodnih riječi, sastanak je započeo sa temom o društvenoj odgovornosti visokoškolskih ustanova. Student treba imati ishode učenja vezane za osobnu i društvenu i ovo treba biti glavni fokus obrazovanja studenta što se može postići izmjenom i razvojem studijskih programa. Iako je ova tema udaljena od priznavanja, u skorijoj budućnosti može biti predmet evaluatora uvjerenja, zahtijevajući u postupku priznavanja priznavanju kvalifikacija da društvena dimenzija bude ugrađena u kvalifikacije. Osim ove teme, tijekom jutarnje sesije diskutirano je o izazovima Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Bolonjskog procesa u svjetlu Pariškog komunikea. Istaknuto je da je osiguranje kvalitete ključ u razvoju međusobnog povjerenja ta da povećava mobilnost i fer priznavanje kvalifikacija i razdoblja studija unutar EHEA-a.

U poslijepodnevnoj sesiji, između ostalog, diskutirano je o osiguranju kvalitete u mrežama. Naglašeno je da osiguranje kvalitete poboljšava vlastitu praksu i usluge ENIC/NARIC mreža, usklađuje rad mreža i mreže postaju značajnije u EHEA-i. Predstavljena su i iskustva pojedinih centara u vezi njihovog sudjelovanja u SQUARE projektu: „Sustav osiguranja kvalitete za ENIC/NARIC mreže“. Diskutirano je i o odnosu između priznavanja i osiguranja kvalitete te je istaknuto da su priznavanje i osiguranje kvalitete jezgro bolonjske suradnje.

Drugi dan je započeo s više radionica koje su pomogle sudionicima da dobiju saznanja o različitim aspektima priznavanja.

Posljednja sesija je bila posvećena trenutnoj situaciji u vezi Globalne konvencije, predstavljeno je izvješće o priznavanju kvalifikacija izbjeglica kao i Europskom kvalifikacijskom pasošu za izbjeglice. Predstavljena je, također, i inicijativa Europske asocijacije sveučilišta o inkluziji izbjeglica u visoko obrazovanje.

Sljedeći godišnji sastanak će se održati u Kölnu, Njemačka, od 16. do 18. lipnja 2018. godine.