Kreirano 18 Listopad 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanje je bio organizator i domaćin Petog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara. Sastanak je održan u srijedu, 10. listopada 2018. godine, u prostorijama CIP-a. Regionalni sastanci ENIC/NARIC centara su postali tradicija i organiziraju se kako bi se diskutiralo o aktualnim temama vezanim za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se susreću države u okruženju.

Fifth Regional Meeting MostarTema ovogodišnjeg sastanka bila je Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija: aktualnosti, izazovi, dobre i loše prakse. Osim predstavnika CIP-a, sastanku su nazočili predstavnici ENIC/NARIC centara Hrvatske, Slovenije, Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranja kvalitete, Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske i Službe za opće poslove Univerziteta u Sarajevu. Tijekom sastanka diskutirano je o aktualnostima te su doneseni zaključci.