Kreirano 14 Siječanj 2019
Ispis

U organizaciji Vijeća za regionalnu suradnju zemalja Jugoistočne Europe (RCC) održan je Prvi pregovarački sastanak vezan za Sporazum o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine. Sastanak je organiziran u Crnoj Gori, Podgorica, 20. i 21.12.2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest ekonomija: Crne Gore, Albanije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova (ime definirano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Bosnu i Hercegovinu su predstavljali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH i predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

RCC First Meeting Tirana Regulated Profession 2RCC First Meeting Tirana Regulated ProfessionTijekom navedenog sastanka detaljno je revidiran opći tekst Sporazuma koji je sačinjen od 22 članka te pet priloga koji će se kroz sljedeće sastanke detaljnije razrađivati. Predstavnici svih šest ekonomija aktivno su debatirali o stavovima vezanim za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine s naglaskom na važnost pitanja o privremenom/povremenom ili stalnom obavljanju profesije, internim propisima svih šest ekonomija vezanim za dozvole boravka za strance, o trajanju licenci određenih profesija, razini znanja engleskog jezika i jezika zemlje u kojoj se priznavanje traži te svim drugim pitanjima koja su bitna za pronalaženje zajedničkih rješenja kako bi se omogućilo olakšano (automatsko) priznavanje gore navedene četiri profesije.

Pregovori se nastavljaju od 21. do 23.01.2019. godine u Skoplju, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. Osim navedenog planirana su još četiri sastanka kojima bi se okončali pregovori i rezultirali potpisivanjem Sporazuma u srpnju 2019. godine u Poljskoj.