Kreirano 27 Ožujak 2019
Ispis

U okviru Twinning projekta pod nazivom „Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju“ sa Bosnom i Hercegovinom, kao zemljom korisniciom, i Hrvatskom, Francuskom i Latvijom , kao zemljama članicama, predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) posjetili su Twinning partnere u Latviji, odnosno Academic Information Centre (AIC) u Rigi.

Latvia 2Latvia 1Tijekom studijske posjete zaposlenici CIP-a su imali priliku da se upoznaju sa sustavom obrazovanja u Latviji, kvalifikacijskim okvirom, načelima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, procedurama izdavanja dozvola i akreditacije visokoškolskih ustanova. Razmjena iskustava i dobrih praksi u području priznavanja inzemnih visokoškolskih kvalifikacija je bila posebno značajna. Opći zaključak u vezi procedura priznavanja u oba centra bio je da postoje isti kriteriji koji se odnose na priznavanje formalnih kvalifikacija, uzimajući u obzir trajanje studija, razinu kvalifikacije, opterećenje, ishode učenja, ali i kvalifikacije stečene kroz zajedničke programe i transnacionalno obrazovanje. Oba centra koriste kvalifikacijski okvir u zemljama u kojima postoji kako bi pozicionirali kvalifikaciju na istu razinu u postupcima priznavanja.

Također, dvije najveće visokoškolske ustanove predstavile su svoje prakse priznavanja neformalnog i informalnog učenja i organizirale obilazak sveučilišta, gdje su predstavili inovativni prustup u učenju na sveučilištima u Latviji. Ove prakse priznavanja, ako se uzmu u obzir različiti načini učenja, mogu biti pozitivan primjer za uređenje ovog područja u Bosni i Hercegovini, naročito ako su postupci priznavanja neformalnog i informalnog učenja transparentni i kvalitetno osigurani, onda takvo obrazovanje i učenje se vrednuje i priznaje isto kao i bilo koje obrazovanje. Međutim, preduvjet za implementaciju latvijskog modela u priznavanju različitih načina učenja je promjena svijesti akademske zajednice i politika obrazovanja.

Latvia 3Latvia 4Predstavnici Centra su bili posebno impresionirani napretkom Latvijekada je u pitanju pronalaženje odgovarajućih baza podatakai informacija o obrazovanju. Bosna i Hercegovina još uvijek nema sveobuhvatnu bazu podataka sa različitim informacijama o visokom obrazovanju i podacima o postupcimapriznavanja. Zbog složene strukture Bosne i Hercegovine i nepostojanja baze podataka , nije poznat točan broj zahtjeva za priznavanje u Bosni i Hercegovini, niti pregled zemalja u kojima su dodijeljene strane kvalifikacije, da li je odluka pozitivna ili negativna itd. Latvijski primjer organizacije može poslužiti kao smjer u kojem bi se trebali organizirati statistički podaci u području obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Također, kada je riječ o osiguranju kvalitete, Latvijaima veoma dobro organiziran sustav licenciranja i akreditacije studijskih programa, kako javnih tako i privatnih. Ovaj sustav je veoma sličan osiguranju kvaliteteu Bosni i Hercegovini, počevši od registracije visokoškolske ustanove i dobijanja licence za izvođenje visokog obrazovanja, te provjeravanja osiguranja kvaliteteu radu visokoškoslke ustanove. Glavna razlika sa stanovišta Centra je da su postupci akreditacije razvijeniji u odnosu na postupke akreditacije u Bosni i Hercegovini.

U Latviji posebna pažnja se posvećuje studentskoj i akademskoj mobilnosti, tako da imaju oko 10% stranih studenata, a na dva najveća sveučulišta, koja su predstavnici Centra posjetili, taj postotakiznosi 18% (većina stranih studenata dolazi iz Indije, bivših sovjetskih republika i Nepala). Tijekom sastanka na sveučilištima predstavljeni su njihovi napori da privuku strane studente. Izvršene su različite analize kako bi se otkrilo koje zemlje i profili studenata bi mogli imati interesa za studiranje u Latviji.

Latvia 5Latvia 6Latvijski ENIC/NARIC centar AIC je organizirankao fondacija. U okviru AIC-a djeluje agencija za osiguranje kvaliteteu visokom obrazovanju. AIC se financira iz budžeta, dijelom od vlastitih prihoda (naplaćuju mišljenja i preporuke za priznavanje) i dijelom od međunarodnih projekata i drugih prihoda. Posebno je ineresantno to što imaju odvojen odjelza međunarodne projekte, koji se financira iz projekata, dok radnici u ovom odjelurade na određeno za vrijeme trajanja projekta. Zahvaljujući ovom odjelu AIC sudjelujeu velikom broju međunarodnih projekata i njihova je preporuka da se iskoristi što više prilika za apliciranje na međunarodne projekte, a posebno one koje financira EU. Ovi projekti su značajni za sve institucije i otvaraju nove vidike.

Regulirane profesije u Latviji su u potpunosti uređene zakonom i velikim brojem podzakonskih propisa sukladnosa direktivama EU, a postoji i posebna baza podataka. Latvijski ENIC/NARIC –AIC ima ulogu kontakt-točke, objavljuje i dostavlja informacije o reguliranim profesijama, zaprima zahtjeve, te daje mišljenja u formi izjave po zahtjevima za priznavanje reguliranih profesija, a konačnu odluku donose nadležna tijela.

Latvia 7Na kraju, možemo reći da je studijska posjeta nadmašila naša očekivanja, da nam je bila izuzetno korisna, da ćemo informacije i saznanja do kojih smo došli nastojati primjeniti u našoj praksi, koliko nam naše ograničene nadležnosti, nedostatak ljudskih resursa i složeno uređenje BiH budu dozvoljavali.

Naš opći dojam je da je Bosna i Hercegovina nažalost daleko ispod standarda i dostignuća Latvijeu područjima koje smo naveli, ali može da nam posluži kao pozitivan primjer za promjene u visokom obrazovanju iosiguranju kvalitete, razvijanju kvalifikacijskog okvira, implementaciji EU direktiva o profesionalnim kvalifikacijama itd.

Posebno nas je dojmilo gostoprimstvo, ljubaznost i organiziranost naših domaćina.