Kreirano 11 Travanj 2019
Ispis

Twinning projekt, "Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju", koji financira Europska unija, započeo je 5.9.2018. godine. Twinning partneri su Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (CIP) kao predstavnik zemlje korisnice i konzorcij koji čine Hrvatska, Francuska i Latvija.

Twinning 1Twinning 2Twinning 3Cilj Projekta je prijenos iskustava i dobrih praksi iz zemalja članica Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Zaposlenici institucija zemalja članica EU dolaze u misije i vrše obuke dionika koji sudjeluju u procesima priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Herzegovini. Institucije iz Europske unije nositeljice Twinning projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Centar za internacionalne pedagoške studije Republike Francuske i Akademski informacijski centar Republike Latvije. U implementaciju Projekta su također uključeni Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Latvije, Nacionalna komisija za profesionalne kvalifikacije Republike Francuske te Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Republike Hrvatske.

U prvom dijelu provedbe Projekta vršene su analize zakonodavstva o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u BiH koje će rezultirati izradom Mape puta, Preporukama nadležnim tijelima za priznavanje i prijedlogom Pravilnika o priznavanju. Također su se vršile pripreme za obuke, radionice i sastanke. U prvom kvartalu je bilo 11 misija s ukupo 85 radnih dana. Rezidentni savjetnik za Twinning je također imao susrete s visokim dužnosnicima iz sektora priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH te ih je upoznavao sa načinom rada u EU i problematikom koja je uočena u BiH.  

U drugom tromjesječju provedbe Projekta uspješno je provedeno 13 misija kroz radionice i sastanke u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci sa predstavnicima visokoškolskih ustanova, nadležnih ministarstava obrazovanja, predstavnicima poslodavaca i javnih službi za zapošljavanje, kao i s ostalim dionicima procesa u ovom sektoru. Eksperti i voditelji projeka su imali priliku sastati se sa osobljem koje vrši priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija iz cijele Bosne i Hercegovine te razmijeniti iskustva. Na osnovi diskusija i prikupljenih informacija sa održanih sastanaka započele su procedure na izmjenama zakonodavstva. Primpremljen je nacrt zakona u Kantonu Središnja Bosna koji bi uskoro trebao biti upućen na usvajanje. Predstavnici ministarstva Zeničko-dobojskog kantona i Kantona 10 / Hercegbosanske županije bili su također aktivno uključeni u radionice te se nadaju da će u skoro vrijeme doći do izmjene zakona u tim kantonima. Eksperti iz EU zemalja su ponudili svoja znanja i iskustva nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini koji će raditi na izmjenama zakonodavstva o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kako bi se usuglasili sa standardima Europske unije.

U okviru sljedećih projektnih aktivnosti vršit će se obuke osoblja službi za zapošljavanje, tijela za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kao i obuke za sudske tumače koji nailaze na poteškoće u prijevodima naziva kvalifikacija. Također raditi će se na izradi baze podataka za stručno/profesionalno priznavanje koja će biti sredstvo svim zaposlenim u nadležnim tijelima za priznavanje te će poslužiti pri obradi statističkih podataka i praćenju procesa priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u cijeloj BiH.