Kreirano 30 Srpanj 2019
Ispis

U Kelnu u Njemačkoj, od16. do 18. lipnja 2019. održan je 26. zajednički sastanak ENIC/NARIC mreža. Većina zemalja članica ENIC / NARIC mreža imala je svoje predstavnike na sastanku. Prvi dan, kao i uvijek, bio je posvećen predstavljanju sustava visokog obrazovanja zemlje koja organizira sastanak, a to je Njemačka. Drugi dan započeo je rijećima dobrodošlice i uvodnim napomenama, raspravljalo se o ključnoj temi za ENIC / NARIC mreže u svezi sa ulogom mreža ne samo unutar europskog prostora visokog obrazovanja.

26 Annual Meeting ENIC-NARIC Networks Cologne 16-18 06 2019 226 Annual Meeting ENIC-NARIC Networks Cologne 16-18 06 2019Organizirane su četiri različite radionice na kojima se raspravljalo o odnosima između mreža i ENIC / NARIC centara, razvoju politike visokog obrazovanja o priznavanju, vezama između mreža ENIC / NARIC i drugih sudionika zainteresiranih za pitanja mobilnosti i prepoznavanja, kao i suradnje mreža s drugim regijama. Opći stav je bio da postoji nekoliko pravaca za daljnji razvoj i rad mreža, ali najvažnije treba odabrati kao prioritete.

Tijekom popodnevne sesije raspravljalo se o različitim aspektima priznavanja, kao što su lažne kvalifikacije i institucije, priznavanje diploma kratkog ciklusa, priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica u izbjegličkoj situaciji, kao primjer dobre prakse predstavljen je slučaj Turske, automatsko priznavanje i putevi za provedbu automatskog priznavanja, digitalizacija kao alat za olakšavanje postupaka priznavanja, priznavanje neformalnog obrazovanja i neformalnog učenja, automatsko priznavanje sekundarnih kvalifikacija koje omogućuju pristup višem obrazovanju.

Treći dan bio je posvećen predstavljanju obrazovnih sustava Svete Stolice, Kine i Afganistana, raspravi o bitnim razlikama, aktualnim procesima međunarodne obrazovne politike, EQF-u u postupcima priznavanja. Date su informacije o Globalnoj konvenciji i njenom usvajanju na Generalnoj konferenciji UNESCO-a. Na kraju je predstavljen i globalni plan ENIC / NARIC mreže za nadolazeće razdoblje. Sljedeći godišnji sastanak održat će se 2019. godine, ali zemlja koja bi trebala biti domaćin, još nije odabrana.