Kreirano 02 Kolovoz 2019
Ispis

Osmi sastanak Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (Lisabonska konvencija o priznavanju) održan je 28. lipnja 2019. godine u Parizu, Francuska, u sjedištu UNESCO-a.

Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 1Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 2Na samom početku predstavljen je dokument, koji je kasnije jednoglasno usvojen, Smjernice za uspostаvu online informacionog sustava, koji se prvenstveno odnosi na strukturu web stranica informacionih centara država članica ENIC/NARIC mreža, s ciljem dostupnosti svih mogućih informacija na zvaničnim web stranicama ENIC/NARIC centara koje će omogućiti transparentije i fer priznavanje, a time poboljšati mobilnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u ovim zemljama. Smjernice predstavljaju skup standarda kojima se propisuje vrsta informacija koje se postavljaju na web stranicu, njihovu povezanost, dostupnost, vidljivost i slično, a sve u cilju povećanja kvalitete informacija. Takođe, na web stranici trebaju da budu generalne informacije o ENIC/NARIC centrima, Lisabonskoj konvenciji o priznavanju i njenim pratećim dokumentima, zakonodavstvu, procedurama priznavanja, akademskom i profesionalnom priznavanju kao priznavanju kvalifikacija koje su regulirane posebnim uvjetima da bi se obavljala specifična profesija, linkove ka bitnim web stranicama iz područja priznavanja, obrazovanja te visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, najčešće postavljenim pitanjima, kao i sve druge informacije koje mogu pomoći zainteresiranim stranama.

Druga bitna tema sastanka odnosila se na trenutno stanje oko priznavanja kvalifikacija izbjeglica, pri čemu je posebno bilo govora o izdavanju Europskog kvalifkacijskog pasoša za izbjeglice, odnosno trenutnom projektu Vijeća Europe koji ima cilj da se izbjeglicama izdaje Pasoš kompetencija, u kome bi se navele ključne kompetencije. On ne predstavlja obrazovni dokument ali može pomoći nadležnim vlastima da bolje razumiju same kompetencije i omogući brže uključivanje na tržište rada ili nastavak obrazovanja.

Nakon toga usvojen je i revidirani primjerak dodatka diplomi, te se sve zemlje pozivaju da usklade dodatke diplomi koje izdaju visokoškolske ustanove sa ovim revidiranim dodatkom diplomi. Revidirani dodatak diplomi usvojen je od ministara obrazovanja Europskog prostora visokog obrazovanja u Parizu 2018. godine.

U popodnevnom dijelu sastanka data je informacija o Globalnoj konvenciji o priznavanju koja će biti usvojena u studenom 2019. godine na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu te o planiranim aktivnostima Biroa konvencije za razdoblje 2019.-2022. godina. Izabrano je i novo rukovodstvo Biroa konvencije za naredne dvije godine.