Kreirano 07 Studeni 2019
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja je organizirao Okrugli stol na temu Primjena Mape puta za implementiranje EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU. Okrugli stol je održan 9. listopada 2019. godine u hotelu „Mostar“, u Mostaru. Pored predstavnika CIP-a, Okruglom stolu su nazočili predstavnici sektora obrazovanja i zdravstva Ministarstva civilnih poslova BiH, županijskih/kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, menadžerica Komponente 3 Projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS)“ te predstavnici Twinning projekta „Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje inozemnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH“. Cilj ovog skupa je bio da se sudionici upoznaju s trenutačnim stanjem u svezi provedbe Mape puta i sa aktivnostima koje nam predstoje kako bi se izvršili zadaci planirani Mapom puta.

Round Table Mostar 09.10.2019. 1Round Table Mostar 09.10.2019. 2Tijekom Okruglog stola predstavljeni su zadaci kontakt točke i subkontakt točki, koordinatora te dosadašnje aktivnosti koje su provedene u cilju implementiranja Mape puta, predstavljeno je izvješće sa TAIEX radionica koje su organizirane za babice, medicinske sestre, doktore stomatologije i medicine. Menadžerica Komponente 3 Projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS)“ je predstavila projektne aktivnosti te prikazala video Projekta. Također, predstavljeni su rezultati TAM misija o reguliranim profesijama te aktivnosti koje su poduzele subkontakt točke u realizaciji aktivnosti predviđenih Mapom puta.

Tijekom diskusije ocijenjeno je da se ne posvećuje dovoljno pozornosti na aktivnosti koje su propisane Mapom puta te da se od njenog usvajanja uradilo jako malo. Kako bi se ovaj dokument u cijelosti implementirao, kao i svi oni koje Bosna i hercegovina usvojila i potpisala, potrebno je maksimalno zalaganje i posvećenost svih sudionika, ali isto tako i visok stupanj međusobne suradnje i spremnosti na zajednički rad, razmjenu iskustava i prihvaćanje najboljih domaćih i međunarodnih iskustava.

Na kraju Okruglog stola doneseni su sljedeći zaključci:

 

  1. Potrebno je intenzivirati komunikaciju i suradnju sudionika iz sektora obrazovanja, rada i zapošljavanja i zdravstva u sve naredne aktivnosti u provedbi Mape puta;
  2. Apelira se na sve imenovane subkontakt točke za obavljanje aktivnosti za koje su imenovani;
  3. Imenovanim subkontakt točkama ponovno dostaviti sve relevantne dokumente vezano za Mapu puta;
  4. Predlaže se da sva nadležna ministarstva u svoje godišnje programe rada za 2020. godinu uvrste aktivnosti utvrđene odlukama Vijeća ministara o usvajanju Mape puta;
  5. Razmotriti mogućnost intenziviranja međusektorskih sastanaka u cilju praćenja implementacije obveza predviđenih Mapom puta;
  6. Naredni sastanak posvetiti dogovoru o izradi liste reguliranih profesija uz predstavljanje primjera HNŽ-a kao modela za izradu iste.