Kreirano 10 Veljača 2020
Ispis

Dvodnevni sastanak "Implementiranje MAP REA (Višegodišnji akcijski plan regionalnog ekonomskog područja Zapadnog Balkana): Priznavanje akademskih kvalifikacija i sistemi osiguranja kvalitete Zapadnog Balkana" održan je u Tirani, Albanija, 4. i 5. veljače 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova (ime definirano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP), Ministarstva civilnih poslova i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020 2Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem zamjenika ministra Ministarstva obrazovanja, sporta i mladih Republike Albanije. Prva tema sastanka bila je dogovor o daljnjim koracima u vezi prihvaćanja Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifikacija u zemljama Zapadnog Balkana u Poznanu, srpanj 2019. godine, uz primjedbu Republike Srbije na tekst Deklaracije. Dogovoreno je da bi se na ekspertskoj razini trebalo nastaviti raditi na međusobnom priznavanju bolonjskih visokoškolskih kvalifikacija stečenih nakon završetka trećeg ciklusa, kao i svih predbolonjskih kvalifikacija. Nakon odobravanja svih sudionika, dogovorena je izrada Komparativne studije o postojećim nacionalnim kvalifikacijskim okvirima u državama Zapadnog Balkana, kao i utvrđivanje statusa i pozicije svih visokoškolskih kvalifikacija što bi bilo korisno u procedurama priznavanja.

Nakon ove teme, predstavljeni su statistički podaci o broju zahtjeva za priznavanje u državama Zapadnog Balkana. Predstavnik CIP-a predstavio je online bazu podataka o procedurama priznavanja u Bosni i Hercegovini, urađenu tijekom implementacije Twinning projekta "Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u BiH". Sadržaj baze podataka može biti pozitivan primjer za druge države prilikom razvoja baze podataka.

U poslijepodnevnom dijelu sastanka, predstavljene su posljednje informacije o Zajedničkom informacijskom sistemu (JIS) koji će olakšati procedure priznavanja na Zapadnom Balkanu. JIS je još u fazi testiranja, a na sastanku su dogovoreni zvaničan naziv JIS domene kao i kontakt detalji. Kada se rad na JIS-u završi, ista će imati poređenje kvalifikacija na sistemskoj razini što će, također, olakšati procedure priznavanja na Zapadnom Balkanu.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020Drugi dan je bio posvećen osiguranju kvalitete na Zapadnom Balkanu. Sudionici su predstavili trenutačnu situaciju u svezi stanja i statusa akreditacijskih agencija na Zapadnom Balkanu. Glavni zaključci, proistekli nakon prezentacija, su da agencije nisu dovoljno neovisne, nema dovoljno balansa između pravnih propisa i propisa agencija, odnosno agencije nemaju autonomiju da mijenjaju ključna pitanja u procedurama akreditacije, veoma je teško pronaći dovoljan broj eksperata za eksterni audit na visokoškolskim ustanovama te kako iste obučiti. Također je dogovoreno da do kraja godine sve agencije prođu ″Mock″ pregled stanja u kome se nalaze u svezi ispunjenosti kriterija za članstvo u međunarodnim organizacijama, a koji bi financiralo Regionalno vijeće za suradnju.