EPER projekt – Radionica "Dostizanje zajedničkog razumijevanja o automatskom priznavanju unutar Europskog prostora visokog obrazovanja"

Kreirano 31 Ožujak 2020
Ispis

U okviru EPER (Efektivno partnerstvo za poboljšano priznavanje) projekta, u Zagrebu, Republika Hrvatska, 06.03.2020. godine održana je Radionica "Dostizanje zajedničkog razumijevanja o automatskom priznavanju unutar Europskog prostora visokog obrazovanja". Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, kao lideri Projekta, te ENIC/NARIC centri Hrvatske, Nizozemske, Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, nazočili su Radionici.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020 2Cilj Radionice je bio da se pomogne visokoškolskim ustanovama da razviju i poboljšaju interne procedure akademskog priznavanja, što uključuje konzistentnije i transparentnije procedure, automatsko priznavanje, priznavanje kvalifikacija osobama sa nedovoljnom dokumentacijom te sustav osiguranja kvalitete u postupcima priznavanja. Predstavnici NARIC centra Nizozemske (NUFFIC) vodili su Radionicu, a na samom početku predstavili su rezultate FAIR projekta u kojem su sudjelovali ENIC/NARIC centri šest zemalja, Hrvatske, Italije, Njemačke, Španjolske, Belgije i Nizozemske, te 22 visokoškolske ustanove iz ovih zemalja. Cilj Projekta je bio poboljšanje procedura akademskog priznavanja na navedenim visokoškolskim ustanovama, odnosno mogućnost automatskog priznavanja između visokoškolskih ustanova. Završetkom Projekta izdane su preporuke na euvropskoj razini, kao i preporuke za visokoškolske ustanove u svakoj od zemalja.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020Predstavljena je i analiza procedura priznavanja u Hrvatskoj, koja je provedena na osnovu online ankete i koja je poslana svim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj prije Radionice. Rezultati analize su pokazali da, iako procedure postoje, u praksi, u manjem ili većem obimu, one nisu popraćene odgovarajućim internim aktima visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, iste nisu uvijek dostupne podnositeljima zahtjeva, a, ukoliko su i dostupne, ne postoje na engleskom jeziku.

Nakon toga održane su dvije sesije u kojima se u skupinama raspravljalo o procedurama akademskog priznavanja, informiranosti podnositelja zahtjeva o toku postupka priznavanja, procedurama priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, priznavanje kvalifikacija osobama sa nedovoljnom dokumentacijom, uključujući priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba te osoba u situaciji sličnoj izbjegličkom, kao i o sustavu osiguranja kvalitete cjelokupnog postupka akademskog priznavanja.

Predstavnici CIP-a predstavili su rezultate završenog STINT projekta i, općenito, procedure akademskog priznavanja u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući implementaciji rezultata STINT projekta procedure akademskog priznavanja u Bosni i Hercegovini su usklađene s Lisabonskom konvencijom o priznavanju, iako će biti potrebno dodatno obučiti akademsko osoblje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

U narednom razdoblju očekuju se dodatne radionice u okviru EPER projekta sa temama iz područja priznavanja, koje će ovisiti o razvoju situacije u svezi COVID-19 virusa.