Kreirano 10 Prosinac 2018
Ispis

U Parizu, u glavnom sjedištu UNESCO-a od 5. do 7. prosinca, održan je Prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 137 zemalja s pravom glasa, kao i 27 institucija u ulozi promatrača.

U ožujku 2016. godine, nakon odluke Generalne konferencije (38/Rezolucija12) UNESCO je osnovao Odbor za izradu nacrta, u suradnji sa državama članicama, radi izrade Preliminarnog nacrta za Globalnu konvenciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Uzimajući u obzir povratne informacije država članica nakon prvog kruga konzultacija u svibnju i lipnju 2017. , Odbor za izradu nacrta završio je Preliminarni nacrt u lipnju 2017. U studenom 2017. Generalna konferencija odobrila je nastavak procesa razrade, uključujući i daljnje konzultacije s državama članicama i relevantnim dionicima te međuvladinim sastancima stručnjaka pozivajući sve države članice UNESCO-a.

Opširnije...
 
Kreirano 10 Prosinac 2018
Ispis

Posljednja radionica u okviru projekta "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (projekt STINT) održana je u Ghentu od 27. do 29. studenog 2018. godine. Domaćin sastanka bio je KU Leuven. Teme ove radionice bile su kriteriji za procjenu internacionalizacije javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Svako sveučilište je imalo priliku izabrati dva kriterija internacionalizacije i predstaviti izvjeće o samovrednovanju koji je proveden na osnovi ova dva kriterija u skladu s Vodičem za procjenu kvalitete internacionalizacije, koji je razvijen u okviru STINT projekta.

Opširnije...
 
Kreirano 22 Studeni 2018
Ispis

Europska komisija je objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ za 2019. godinu EAC/A03/2018. Konkretan poziv s rokovima za podnošenje projektnih prijedloga može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ.C:2018:384:TOC.

Više detalja o kriterijima i uvjetima apliciranja, kao i o konkretnim područjima unutar ključnih aktivnosti te novi Vodič za program Erasmus+ za 2019. godinu, koji je dostupan na svim jezicima Europske unije, može se pronaći na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-gude_en.

 
Kreirano 05 Studeni 2018
Ispis

U cilju obilježavanja uspostave ERI SEE (Tajništva Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Europi) u Beogradu je, 26. listopada 2018. godine, održana Tematska konferencija pod nazivom "Vizija regionalne suradnje za kvalitetno obrazovanje i obuku", okupivši predstavnike najvažnijih ministarstava u regiji, donositelje odluka, provoditelje politika, stručnjake iz područja obrazovanja i obuke, kao i međunarodne partnere (Europska trening fondacija, Vijeće za regionalnu suradnju, GIZ...), koji su imali priliku razmijeniti mišljenja o poboljšanju kvalitete obrazovanja i obuke i nastaviti rad koji se već događa na regionalnoj razini.

Opširnije...
 
Kreirano 18 Listopad 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanje je bio organizator i domaćin Petog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara. Sastanak je održan u srijedu, 10. listopada 2018. godine, u prostorijama CIP-a. Regionalni sastanci ENIC/NARIC centara su postali tradicija i organiziraju se kako bi se diskutiralo o aktualnim temama vezanim za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se susreću države u okruženju.

Opširnije...
 
Kreirano 12 Listopad 2018
Ispis

U prostorijama Polytechnic Institute of Porto, od 26. do 28. rujna 2018. godine, održan je Treći sastanak konzorcija u okviru Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekt).

Opširnije...
 
Kreirano 30 Kolovoz 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja dobio je od Ministarstva civilnih poslova BiH informaciju u vezi produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području visokog obrazovanja.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je raniji Protokol o suradnji u području visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj: 03/15), potpisan 25.07.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet studijskih godina (2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.) te da su, u skladu s odredbama spomenutog Protokola, od studijske 2013./2014. godine državljani BiH izjednačeni s državljanima Slovenije i Europske unije u vezi plaćanja troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola iz 2013. godine, studentima se iz Bosne i Hercegovine ne naplaćuju "školarine za strance" koje su do tada plaćali u Sloveniji.

Opširnije...