Kreirano 22 Rujan 2015
Ispis

Završnom konferencijom twinning projekta “Jačanje institucija i kapaciteta za implementiranje EU Direktive o reguliranim profesijama“ održanom 8.9.2015. godine u Sarajevu te sastankom Upravnog odbora projekta 9.9.2015. godine okončane su sve aktivnosti zajedničkog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke.

Opširnije...
 
Kreirano 22 Rujan 2015
Ispis

U posljednjih nekoliko mjeseci STREAM konzorcij je radio veoma naporno na razvoju obuke i platforme dobre prakse za priznavanje diploma. Obuka se nadovezuje na Priručnik EAR-HEI i posebno je usmjeren na službenike koji rade na visokoškolskim ustanovama u EHEA (Europskom prostoru visokog obrazovanja) i /ili u zemljama koje su dio LRC (Lisabonska konvencija o priznavanju).

Opširnije...
 
Kreirano 10 Rujan 2015
Ispis

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine je 1.9.2015. godine objavila informaciju o Chevening stipendijama:

Otvorene prijave za Chevening stipendije: prestižni globalni program stipendiranja vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Opširnije...
 
Kreirano 07 Rujan 2015
Ispis

U procesu izrade pravnih propisa, radi realiziranja Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj: 81/06 i 80/14) kao i Pravilnika za provedbu Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa, akt direktora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja broj: 04-02-970-1 od 28.12.2011. godine, Centar kroz proces javnih konzultacija dužan je zainteresirane građane i pravne osobe pozvati na mogućnost sudjelovanja u izradi pravnih propisa.

Opširnije...
 
Kreirano 13 Srpanj 2015
Ispis

U okviru Twinning projekta „Jačanje institucija i kapaciteta za provedbu Direktive EU o reguliranim profesijama“, a koji se implementira u suradnji Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine, organizirana je studijska posjeta u Bratislavu, Republika Slovačka. Delegaciju Bosne i Hercegovine činilo je 13 predstavnika od kojih su dva predstavnika Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Kreirano 07 Srpanj 2015
Ispis

Na stranici Europske komisije objavljen je izmijenjeni Priručnik za korisnike o ECTS bodovima. Ovaj Priručnik je usvojen tijekom Ministarske konferencije u Jerevanu.

Opširnije...
 
Kreirano 01 Srpanj 2015
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja nazočili su Redovnom 22. godišnjem sastanku ENIC/NARIC centara koji se ove godine održao u Bregenzu, Austrija, od 07-09. lipnja 2015. godine.

Opširnije...
 
Kreirano 23 Lipanj 2015
Ispis

 

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja održali su dana 15.06.2015. godine, jednodnevnu obuku na Sveučilištu u Mostaru.

Opširnije...
 
Kreirano 02 Lipanj 2015
Ispis

U sklopu SQUARE projekta, čiji je osnovni cilj razvijanje mehanizma osiguranja kvalitete u radu ENIC/NARIC centara, u posjeti Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja bio je predstavnik NARIC centra Češke Republike.

Opširnije...