Kreirano 10 Rujan 2015
Ispis

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine je 1.9.2015. godine objavila informaciju o Chevening stipendijama:

Otvorene prijave za Chevening stipendije: prestižni globalni program stipendiranja vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Opširnije...
 
Kreirano 07 Rujan 2015
Ispis

U procesu izrade pravnih propisa, radi realiziranja Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj: 81/06 i 80/14) kao i Pravilnika za provedbu Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa, akt direktora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja broj: 04-02-970-1 od 28.12.2011. godine, Centar kroz proces javnih konzultacija dužan je zainteresirane građane i pravne osobe pozvati na mogućnost sudjelovanja u izradi pravnih propisa.

Opširnije...
 
Kreirano 13 Srpanj 2015
Ispis

U okviru Twinning projekta „Jačanje institucija i kapaciteta za provedbu Direktive EU o reguliranim profesijama“, a koji se implementira u suradnji Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine, organizirana je studijska posjeta u Bratislavu, Republika Slovačka. Delegaciju Bosne i Hercegovine činilo je 13 predstavnika od kojih su dva predstavnika Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Kreirano 07 Srpanj 2015
Ispis

Na stranici Europske komisije objavljen je izmijenjeni Priručnik za korisnike o ECTS bodovima. Ovaj Priručnik je usvojen tijekom Ministarske konferencije u Jerevanu.

Opširnije...
 
Kreirano 01 Srpanj 2015
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja nazočili su Redovnom 22. godišnjem sastanku ENIC/NARIC centara koji se ove godine održao u Bregenzu, Austrija, od 07-09. lipnja 2015. godine.

Opširnije...
 
Kreirano 23 Lipanj 2015
Ispis

 

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja održali su dana 15.06.2015. godine, jednodnevnu obuku na Sveučilištu u Mostaru.

Opširnije...
 
Kreirano 02 Lipanj 2015
Ispis

U sklopu SQUARE projekta, čiji je osnovni cilj razvijanje mehanizma osiguranja kvalitete u radu ENIC/NARIC centara, u posjeti Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja bio je predstavnik NARIC centra Češke Republike.

Opširnije...
 
Kreirano 02 Lipanj 2015
Ispis

Na poziv Internacionalnog univerziteta u Sarajevu zaposlenici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja održali su jednodnevnu obuku na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Opširnije...
 
Kreirano 24 Travanj 2015
Ispis

Na Univerzitetu u Tuzli, 14.4.2015. godine, održana je Svečana akademija povodom dodjele institucionalne akreditacije Univerzitetu u Tuzli.

Opširnije...
 
Kreirano 09 Travanj 2015
Ispis

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o usvajanju "Akcijskog plana za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014-2020.".

Opširnije...