Kreirano 20 Travanj 2016
Ispis

Obavještavamo zainteresirane predstavnike akademske zajednice, kao i drugih zainteresiranih strana, da će se u organizaciji Studybility i EP-Nuffic-a održati Konferencija o zapošljivosti stranih diplomanata.

Opširnije...
 
Kreirano 04 Travanj 2016
Ispis

Univerzitet u Novom Sadu bilo je, 17. i 18. ožujka 2016. godine, domaćin HERE (Higher Education Reform Experts) seminara koji se tiče zajedničkih programa i stupnjeva.

Opširnije...
 
Kreirano 29 Ožujak 2016
Ispis

Nakon Početnog sastanka Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", održanog u Ghentu, u Banja Luci je od 07. do 10. ožujka 2016. godine održan naredni sastanak u okviru Prvog projektnog paketa "Analiza trenutne situacije vezane za internacionalizaciju i mehanizme priznavanja".

Opširnije...
 
Kreirano 15 Ožujak 2016
Ispis

Nakon Sedmog sastanka Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji, predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja nazočio je Konferenciji "Priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj".

Opširnije...
 
Kreirano 15 Ožujak 2016
Ispis

UNESCO i Vijeće Europe organizirali su Sedmi sastanak Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji (Lisabonska konvencija o priznavanju).

Opširnije...
 
Kreirano 15 Ožujak 2016
Ispis

Treći sastanak konzorcija u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje – BHQFHE“, održan je od 24.02.-28.02.2016. godine na University of Limerick u Limericku, Irska.

Opširnije...
 
Kreirano 23 Veljača 2016
Ispis

U "Službenom glasniku BiH", broj 10/16, objavljena je Odluka o usvajanju Mape puta za implementiranje EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU. Mapa puta je proizišla iz složene analize u kojoj su sudjelovale sve nadležne vlasti, uključujući sve institucije u sektorima zdravstva, arhitekture i veterine.

Opširnije...
 
Kreirano 18 Veljača 2016
Ispis

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine izvijestilo je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja o uspostavljanju novih procedura za oslobađanje od PDV-a i carina od strane Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Delegacijom EU u BiH, za projekte financirane u okviru Erasmus+ programa.

Opširnije...