Контакти у центру

Филтер
Приказ # 
Име Позиција Телефон
Канцеларија директора Помоћник директора 036/333-990
Сектор за информисање, сарадњу и признавање докумената Помоћник директора за информисање, сарадњу и признавање докумената 036/333-983
Одсјек за признавање докумената Шеф одсјека за признавање докумената 036/333-987
Одсјек за признавање докумената Виши стручни сарадник за признавање докумената 036/333-994
Одсјек за информисање и сарадњу Шеф одсјека за информисање и сарадњу 036/333-985
Сектор за правне, кадровске, финансијске и опште послове Помоћник директора за правне, кадровске, финансијске и опште послове 036/333-995
Одсјек за правне, кадровске и опште послове Шеф одсјека за правне, кадровске и опште послове 036/333-996
Одсјек за рачуноводствено-материјалне послове Шеф одсјека за рачуноводствено-материјалне послове 036/333-997