Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/prosvjete, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Visoka škola UNION u Mostaru

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88000 Mostar, Biskupa Čule bb

web:http://www.unionmostar.com/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

Rješenje broj: 05-03-40-310/18 od 04.10.2018. godine

   

20.03.2019. godine