Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, dr Maršala Tita 2A-2B

web: www.eukallos.edu.ba

Univerzitet

Privatna

 

Rješenje broj: 10/1-38-019166-13/15 od 28.08.2015. godine

   

12.12.2017. godine