Штампа

Извјештај о раду ЦИП-а за 2009. годину

Програм рада ЦИП-а за 2010. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2010. годину

Програм рада ЦИП-а за 2011. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2011. годину

Програм рада ЦИП-а за 2012. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2012. годину

Програм рада ЦИП-а за 2013. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2013. годину

Програм рада ЦИП-а за 2014. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2014. годину

Програм рада ЦИП-а за 2015. годину

Годишњи извјештај о извршењу Буџета за 2015. годину

Програм рада ЦИП-а за 2016. годину

Годишњи извјештај о  извршењу Буџета за 2016. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2016. годину

Програм рада ЦИП-а за 2017. годину

Годишњи извјештај о извршењу Буџета за 2017. годину

Програм рада ЦИП-а за 2018. годину

Буџет ЦИП-а за 2018. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2018. годину

Годишњи извјештај о извршењу Буџета за 2018. годину

Програм рада ЦИП-а за 2019. годину

Буџет ЦИП-а за 2019. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2019. годину

Годишњи извјештај о извршењу Буџета за 2019. годину

Програм рада ЦИП-а за 2020. годину

Буџет ЦИП-а за 2020. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2020. годину

Годишњи извјешатј о извршењу Буџета за 2020. годину

Програм рада ЦИП-а за 2021. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2021. годину

Годишњи извјешатј о извршењу Буџета за 2021. годину

Програм рада ЦИП-а за 2022. годину

Годишњи ивзјештај о извршењу буџета за 2022. годину

Буџет ЦИП-а за 2023. годину

Програм рада ЦИП-а за 2023. годину

Извјештај о раду ЦИП-а за 2022. годину

 

 

 

T

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption