Штампа

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ (објављено 17.03.2017. године)

- Позив за смјештај у земљи

- Изјава понуђача

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА

- ТЕКСТ огласа

 

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА У ИНОСТРАНСТВУ (објављено 30.01.2017. године)

- Позив за достављање понуда

- Изјава

 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ МОСТАР (објављено 11.04.2016. године)

- Позив за достављање понуда

- Образац за цијену понуде АНЕКС 1

- Изјава понуђача АНЕКС 2

- Уговор угоститељске услуге АНЕКС 3

 

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА (објављено 04.04.2016. године)

- Позив за доставлање понуда

- Изјава понуђача АНЕКС 1

 

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА (објављено 04.03.2016. године)

- Позив за достављање понуда

- Образац за цијену понуде

- Изјава понуђача АНЕКС 2

- Уговор АНЕКС 3 хотелски смјештај

 

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА (објављено 12.02.2018. године)

- Детаљи јавног надметања

- Изјава понуђача

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА (објављено 29.12.2015. године)

- Детаљи јавног надметања

- Образац за цијену понуде

 

ПОНОВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (објављен 26.10.2015. године)

Предмет набаве: демонтажа, превоз и монтажа намјештаја на подручју Града Мостара

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Позив,

- Спецификација

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (објављен 02.10.2015. године)

Предмет набаве: угоститељске услуге за потребе одржавања Друге регионалне конференције ENIC центара, у Мостару 21. и 22. 10. 2015. године

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Позив,

- Спецификација,

- Нацрт уговора,

- Изјава понуђача,

- Распоред сједења

 

Обавјештење о начину подношења интерне пријаве корупције

 

ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ДОБАВЉАЧА

- Аутомобил_2_7_12_2015

- Аутомобил

- Ауто гуме

- Авио карте

- Гориво

- Гориво 2015

- Гориво 2016

- Канцеларијски и компјутерски материјал

- Канцеларијски намјештај

- Лиценцирани антивирусни софтвер

- Одржавање компјутера и компјутерске опреме

- Одржавање службеног возила

- Осигурање  службених возила

- Превоз службеног возила

- Промотивни материјал

- Сервер

- Услуге репрезентације

- Угоститељске услуге - одлука о избору најповољнијег понуђача

- Авио карте 2015

- Авио карте 2015

- Авио карте 2015

- Сервис фотокопир апарата

- Набавка пословне торбе

- Услуга осигурања службеног возила

- Редовни сервис службеног возила

- Набавка компјутерског материјала

- Набавка канцеларијског материјала

- Набавка дневних новина

- Набавка природне воде за пиће с кориштењем апарата за точење

- Услуга прања службеног возила

- Набавка роба и услуге за сервис службеног возила

- Набавка услуга смјештаја

- Набавка антивирусног софтвера

- Услуге штампања

- Промјена фасадних отвора

- Сервис службеног возила

- Услуга објаве огласа у дневним новинама

- Хотелски смјештај

 

ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ

- Моторно возило 2015

- Хотелски смјештај

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

- Реализација уговора 2015

- Реализација уговора 2016

- Реализација уговора 2016-2

- Реализација уговора 2016-3

- Реализација уговора 2016-4