Штампа

У оквиру Twinning пројекта, као резултат компаративне анализе тренутне ситуације у области признавања страних високошколских квалификација, настала је Брошура са основним информацијама о законодавном оквиру за признавање страних високошколских квалификација, основним компетенцијама и улози ЦИП-а, краткој анализи прописа и тијела за признавање и кључним информацијама о главним циљевима Twinning пројекта.

Текст Брошуре можете преузети овдје.