Датум креирања 11 јун 2021
Штампа

У оквиру Радне групе за Споразум Западног Балкана опризнавањуакадемских квалификација, у Тирани, Република Албанија, 02.06.2021. године, одржан је састанак главних преговарача. Представници шест економија, Босне и Херцеговине, Републике Србије, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Републике Албаније и Косова (име дефинисано UN резолуцијом 1244 из 1999. године) присуствовали су састанку.

Током састанка финализирани су сви чланови текста Споразума о признавању академских квалификација, а преостало је да се усагласе поједине одредбе преамбуле Споразума.

Сљедећи сасатанка требао би се одржати у онлине формату 09.06.2021. године, а што би требао бити и задњи састанак на коме би се требао дефинисати коначни текст Споразума.

Tirana Academic Recognition June 2021

Tirana Academic Recognition June 2 2021