Датум креирања 05 октобар 2021
Штампа

У оквиру OCTRA пројекта (Интернетска доступност студијских програма и база података ради транспарентности и признавања), састанак пројектних партнера о напретку пројекта је одржан 13.-14. септембра 2021. Године у Мостару, Босна и Херцеговина.

Домаћин састанка је био Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања, док су састанку присуствовали представници Академског информационог центра – Латвијског ENIC/NARIC центра. Други пројектни партнери, односно ENIC/NARIC центри Бугарске, Естоније, Хрватске, Пољске и Руске Федерације присуствовали су састанку online.

OCTRA MOSTAR 1Током састанка сви пројектни партнери су представили извјештаје везан за студијске програме доступне online, као и главне закључке произишле из анкете послане високошколским установама у земљама које учествују у пројекту. Закључци су показали да постоје изазови на високошколским установама да се осигурају доступност каталога студијских програма online и на енглеском језику или другим страним језицима. На примјер, у Босни и Херцеговини, каталози студијских програма постоје на високошколским установама, али њихова видљивост није одговарајућа, нису на исти начин презентовани на организационим јединицама исте високошколске установе, постоји различито схватање дефиниције студијског програма, док већина каталога студијских програма који су доступни online нису на енглеском језику.

OCTRA MOSTAR 2Пројектни партнери су договорили да у наредном периоду раде на формату, изгледу и структури смјерница и препорука високошколским установама о каталозима студијским програмима доступних online, док се три састанка у Бугарској, Пољској и Руској Федерацији требају организовати у првој половини 2020. године у зависности од епидемиолошке ситуације у тим земљама.