Датум креирања 16 октобар 2021
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања је посредством Министарства цивилних послова Босне и Херцеговинеинформисан да за учешће Босне и Херцеговине у програму Европске уније Erasmus+ није потребно потписивати нови споразум.

Нови назив за "партнерске земље", што је био статус Босне и Херцеговине у претходном периоду, се мијења и за период до 2027. године и гласи "непридружене треће земље".

Иако је за учешће у програму Erasmus+ 2014.-2020. година, осим потписивања споразума било потребно платити улазну карту, у новом програмском циклусу улазна карта више не постоји.

Дакле, Босна и Херцеговина неће требати потписати споразум, нити платити улазну карту за наставк учешћа у Програму те ће наставити користити дијелове програма намијењене за Западни Балкан.

Наредни позив за доставу пројектних приједлога за Erasmus+ програм, селекцијска 2022. година, бити ће покренут на јесен 2021. године, а Европска комисија ће обавијестити све кориснике о тачном датуму, условима и роковима пријаве.