Датум креирања 04 новембар 2021
Штампа

У Стразбуру, 18 октобра 2021. године, одржан је Осми састанак Координирајуће групе пројекта "Европски квалификацијски пасош за избјеглице" (EQPR). Представници 12 земаља које учествују у пројекту, као и UNHCR-a присуствовали су састанку, на лицу мјеста или online.

Имплементован од Савјета Европе од 2017. године, EQPR омогућава избјеглицама да им се вреднују њихове квалификације, чак и у одсуству потпуне документације. EQPR помаже избјеглицама да приступе даљем образовању или траже запошљавање.

Strasbourg EQPR Eight MeetingДржавни информациони центри Јерменије, Босне и Херцеговине, Канаде, Француске, Њемачке, Грчке, Италије, Низоземске, Норвешке, Румуније, Србије и Уједињеног Краљевства учествују тренутно у ЕQПР пројекту.

Међу посљедњим активностима, на састанку су истакнуте двије кључне ствари: пилотирање EQPR online платформе и специјализовани програм обуке за евалуаторе. Први круг обуке за евалуаторе је завршен и више сљедећих кругова ће се организовати да се изгради капацитет евалуатора за процјену квалификација избјеглица. Ове двије активности ће помоћи да се осигура квалитет и одрживост пројекта.

Strasbourg EQPR Eight Meeting 2Међу кључним темама о којима се расправљало су биле припреме за трећу фазу пројекта, која ће трајати од 2022.-2024. године, надоградња сесија вредновања на седмичној основи, како олакшати размјену најбоље праксе између евалуатора, чак и онлине начином, Оперативна група за квалификације из Авганистана, те како укључити послодавце, универзитете и јавне власти.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption