Датум креирања 08 децембар 2021
Штампа

У оквиру EPER пројекта, у Дубровнику, Република Хрватска, одржана је Завршна конференција EPER пројекта. Представници земаља учесница у EPER пројекту, односно Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Црне Горе, Републике Србије и Сјеверне Македоније представили су главне резултате EPER пројекта настале током скоро трогодишњег трајања пројекта.

EPER Final ConferenceТоком пројекта, а упркос пандемији проузрокованој COVID -19 вирусом, укупно је одржано десет састанака пројектних партнера и двије радионице, које су већином одржане у хибридном формату. Упркос свему, кључни резултати пројекта су остварени. Једна од кључних пројектних активности, која није остварена због лоше епидемиолошке ситуације у већини земаља EU, јесу студјске посјете земљама EU. Студијске посјете су имале за циљ да се учесници пројекта упознају са најбољим праксама у поступцима признавања земаља EU.

EPER Final Conference 3Током пројекта израђен је документ о признавању квалификација избјеглица, расељених особа и особа у ситуацији сличној избјегличкој, који ће помоћи свим земљама у имплементацији члана 7. Лисабонске конвенције о признавању. На Конференцији је представљен примјер добре праксе на Свеучилишту у Загребу.

EPER Final Conference 4На Конференцији је представљена и Студија о прегледу европског искуства и добре праксе у признавању образовних квалификација, у којој су анализиране те процедуре у земљама учесницима EPER пројекта, те Аустрије, Словеније, Мађарске и Латвије. Студија ће бити ускоро финализирана и биће доступна на званичној веб страници EPER пројекта.

EPER Final Conference 5Представљен је и приједлог новог законодавног оквира о признавању квалификација у Републици Хрватској, који је један од кључних резултата Пројекта. Основне измјене понуђене новим законским рјешењем односе се на неуправни поступак у вредновању у сврху приступа тржишту рада, те процедуре за признавање квалификација избјеглица, расељених лица и лица под субсидијарном заштититом. Представљене су и измјене законодавног оквира Републике Словеније у поступцима признавања, којим Република Словенија настоји хармонизоватити законодавни оквир са одредбама Лисабонске конвенције о признавању.

У завршном дијелу Конференције, представник Сјеверне Македоније представио је изазове система осигурања квалитета у високом образовању, које су везане за признавање квалификација, док је представник Образовно-реформске иницијативе за југоисточну Европу (ERI SEE) представио тренутне иницијативе у вези система осигурања квалитета и признавања квалификација на Западном Балкану.

EPER Final Conference 7Другог дана одржана је Радионица о будућој сарадњи након завршетка пројектних активности на којој су учествовали представници земаља учесница у пројекту те ERI SEE-а. Представници Центра за информиcање и признавање докумената из области виоског образовања и Агенције за квалификације Републике Србије представили су користи EPER пројекта за унапређење процедура признавања у Босни и Херцеговини и Републици Србији, док је представник ERI SEE-а представио њихове планове за унапређење реформских процеса у области система осигурања квалитета и признавања у југоисточној Европи. На самом крају говорило се о могућности даље сарадње те су представници свих земаља исказали своје задовољство постигнутим резултатима Пројекта и исказали интерес за наставак започете сарадње.

Све информације о EPER пројекту могу се пронаћи на званичној веб страници EPER пројекта на сљедећем линку: https://eper.com.hr.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption