Датум креирања 13 децембар 2021
Штампа

Округли сто „Реформа високог образовања – утицај на признавање и мобилност“ одржан је 24.11.2021. године у Мостару, у организацији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања. Округлом столу су присуствовали представници високошколских установа из Босне и Херцеговине, надлежних образовних власти, Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Агенције за развој високог образовања и обезбјеђења квалитетa, Агенције за високо образовање Републике Српске, ERASMUS + канцеларије у Босни и Херцеговини, Савјета за регионалну сaрадњу (RCC), ЕУ пројекта „Образовање за запошљавање“, те чланови управног одбора ЦИП-а.

okrugli stol1Такође, Округли сто су пратили онлине представници ENIC-NARIC cеntrа Реpuбlике Хrваtsке i високошколских установа. У првом дијелу Oкруглог стола одржане су сљедеће презентације:

  1. Активности ЦИП-а у провoђењу међународних пројеката;
  2. Препоруке о вредновању страних високошколских квалификација у поступку признавања и Препоруке о признавању квалификација за приступ високом образовању; okrugli stol2
  3. Споразум о академском признавању квалификација земаља Западног Балкана;
  4. Методологија признавања предмета, ЕЦТС бодова, оцјена и стручне праксе при мобилности студената;
  5. На пола пута – јесу ли реформе приоритета омогућиле квалитетније признавање и мобилност.

okrugli stol3У другом дијелу Oкруглог стола одржана је панел расправа. Учесници су расправљали о проблемима са којима се сусрећу у области признавања и мобилности, те о пракси признавања неформалног и информалног образовања. Размјенили су искуства из праксе провођења наведених активности.

Током дискусије оцијењено je да приоритети нису у потпуности спроведени, те да стварно стање указује на низ потешкоћа у остваривању заданих реформи у датом року.

Овај округли сто резултирао је сљедећим закључцима:

 

  1. Размотрити могућност интензивирања састанака у циљу брже и успјешније имплементације реформе висого образовања,
  2. Потребно је интензивирати комуникацију и сурадњу судионика ради размјене искустава у певазилађењу проблема на поменутим пољима;
  3. Наредни састанак посветити детаљнијој расправи на исте теме, јер су је судионици оцјенили корисном.

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption