Датум креирања 21 децембар 2021
Штампа

Представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовањa учествовао је на састанку Радне групе за признавање академских квалификација привреда Западног Балкана који је одржан 14-15. децембра 2021. године у Скопљу, Сjеверна Македонија.

Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021Сврха састанка је била да се окупе контакт мјеста и руководиоци агенција за осигурање квалитета како би прошли кроз оно што је до сада постигнуто и разговарали о будућности агенде, у складу са Заједничким регионалним акционим планом тржишта (CRM AP) за 2022. Дискусије су биле ca три сета питања: финализација и акције које произилазе из текуће техничке помоћи; израду Акционог плана за осигурање квалитета; мапа пута за усклађивање ВЕТ квалификација; увођење нових акција од 2022. године, углавном као инструмент техничке помоћи на захтjев цвакој од привреда Западног Балкана.

Састанак је отворио шеф програмског одjељења Савета за регионалну сарадњу (RCC) који је пожелио добродошлицу учесницима, честитао им на досадашњем раду, те их подстакао да истраже нове акције изван CRM AP. Представници привреда су у уводном излагању изразили наду да ће ускоро бити усвојен нацрт Споразума о признавању високошколских квалификација, који ће омогућити даље уклањање баријера за студенте и академско особље у региону, као и отварање нових простора за сарадњу.

Представник Генералног директората Комисије за образовање и културу (DG EAC) је у уводним напоменама такође подржао досадашњи рад и изнио рад који предстоји у складу са Агендом за иновације Западног Балкана. У току је финализација детаљног акционог плана за Агенду за иновације Западног Балкана, који ће потом омогућити конкретније усаглашавање рада DG EAC, RCC и WB6 на дневном реду који је пред нама.

Представници привреда изнијели су реформе у сектору образовања предузете током 2021. године, укључујући и осигурање квалитета.

Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021 2Скуп тематских дискусија о професионалним стандардима занимања, микрокредитима, осигурању квалитета за наставнике у високом образовању и акредитацији послужио је да се формализују потенцијалне нове акције изван CRM AP 2021-2022. Разговори су били фокусирани и на потенцијално успостављање регионалне заједничке мастер дипломе у ИТ сектору, као и на потребу процjене најбољих опција за успостављање таквог програма и обезбjеђивање његове одрживости.

Разговори су били фокусирани и на нови инструмент техничке помоћи који ће бити доступан свим привредама 2022. године.

Представници су се једногласно договорили око низа закључака и заједничког рада у 2022. години.

Након корисне дискусије Радна група је закључила сљедеће:

1. У складу са CRM AP 2021-2024, Радна група је примила к знању финализацију задатака о ВЕТ квалификацијама и приступу високом образовању, који ће у јануару 2022. године бити достављени Радној групи на преглед и врједновање. Радна група је поздравила увођење инструмента техничке помоћи.

2. Радна група се yсагласила о покретању процеса израде Акционог плана за осигурање квалитета, у складу са CRM AP 2021-2024.

3. Радна група је задужила РЦЦ да наручи процјену регионалних заједничких магистарских студија у ИТ сектору, фокусирајући се на најбоље опције и одрживост. Ова процjена ће посебно размотрити доступне инструменте који су најприкладнији за успостављање таквог програма, и да ли би он био у оквиру ЕРАСМУС+, ЕРАСМУС МУНДУС, опције за одрживост, начине да се такав програм учини привлачним за стране студенте ван Западног Балкана и студијске програме развијене на основу захтjева тржишта рада.

4. Даље испитати потенцијалне активности вршњачког учења које ће се одржати 2022., укључујући микрокредите.

5. RCC ће организовати консултације Радне групе са DG EAC, чим се заврши детаљни акциони план, почетком 2022. године, како би се даље ускладиле активности у областима од заједничког интереса.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption